BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacki Wojciech
Tytuł
Straty w plonie handlowym czynnikiem determinującym efektywność ekonomiczną produkcji ziemniaków jadalnych
Losses in Market Field - Factor Determined Economic Effectiveness in Table Potato Production
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 133-136, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja roślinna, Ziemniaki, Ocena opłacalności produkcji
Crop production, Potatoes, Estimation of profitability production
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Plon handlowy w produkcji ziemniaków jadalnych w Polsce stanowi nie więcej jak 70% plonu ogólnego. Wady bulw, które muszą być odrzucone podczas przygotowania towaru do handlu stanowią plon uboczny, który jest niższej wartości. Niski poziom plonu ogólnego oraz dodatkowe straty w plonie handlowym obniżają w istotny sposób opłacalność produkcji ziemniaków jadalnych. Technologia intensywnej uprawy ziemniaków zwiększa jednak opłacalność produkcji ziemniaków. Celem autora była analiza strat w plonie handlowym ziemniaków jadalnych w Polsce przy powszechnie stosowanej technologii uprawy oraz określenie strat finansowych ponoszonych przez rolników z tego tytułu.

Market yield in table potato production in Poland is estimated as 70% of total yield. Tuber damages which should be rejected before sale, make side yield with low lower market value. Losses in market yield decrease profits of table potato production in significant way. Technologies of intensive potato production increase profits of potato production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chotkowski J. 2000: Kalkulacja kosztów i opłacalności technologii produkcji i przechowalnictwa ziemniaków jadalnych, przemysłowych i nasiennych. Poradnik producenta ziemniaków pod red. W. Nowackiego. Jadwisin, 137-141.
  2. GUS 2005: Informacja sygnalna. Wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2005 roku.
  3. Klepacki B., Gołębiewski B. 2002: Opłacalność produkcji ziemniaków jadalnych. Produkcja i rynek ziemniaków jadalnych - praca zb. pod red. J. Chotkowskiego. Wieś Jutra, 40-49.
  4. Nowacki W. 2005a: Zmienność cen ziemniaków jadalnych w Polsce. Rocz. Naukowe SERIA tom VII zeszyt 3, 118-122.
  5. Nowacki W. 2005b: Stopień chemizacji w technologii uprawy ziemniaka w Polsce. Postępy w Ochronie Roślin vol. 45, nr 2, 317-324.
  6. Nowacki W. 2006: Plon handlowy ziemniaków w Polsce -jego poziom i uwarunkowania. Wieś Jutra m 2,28-29.
  7. Rembeza J. 2006: Informacja o rynku. Ziemniak Polski nr 2, 3-4.
  8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków. (Dz. U. nr 194 poz. 1900 z 2003 roku).
  9. Rynek ziemniaka, stan i perspektywy. 2005: nr 28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu