BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podstawka Marian, Ginter Agnieszka
Tytuł
Rola wsparcia unijnego w gospodarstwach rolniczych w Polsce
The Role of Union's Support in Farmers' in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 141-144, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Dopłaty dla rolnictwa, Dochody rolnicze
Arable farm, Payments for agricultural, Farm household income
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
W pracy omówiono zmiany w sytuacji dochodowej rolników w pierwszym roku członkostwa w UE. Przedstawiono rolę dopłat bezpośrednich w gospodarstwach rolniczych w trzech wsiach. Wskazano ich znaczenie w gospodarstwach najmniejszych i największych ze względu na obszar występujący w badanych wsiach.

This paper presents the role of the union's support in polish farmers and shows in which farms the union 's support has the important meaning and where the role of the support is not important. The authors show the changes of income situation in the first year of accessing Poland to European Union case study three chosen villages, where the experiment was carried out in the biggest farms and in the smallest farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. 1999: Wspólna Polityka Rolna UE - doświadczenia - problemy - perspektywy. Dostosowanie podstawowych rynków rolnych w Polsce do integracji z Unią Europejską. SGGW, Warszawa, 60.
 2. Biuletyn Informacyjny MRiGŻ nr 4. 2004: Wyd. IERiGŻ i MRiGŻ.
 3. Gorzelak E. 2005: Rozwój polskiego rolnictwa przed i po 2004 roku. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2 (303), 6.
 4. Hunek T. 2004: Ewolucja struktur sektora rolnego Polski na starcie członkostwa w Unii Europejskiej. Wieś i Rolnictwo, nr 2 (123), 73.
 5. Kowalski A. 2004: Zmiany w polityce makroekonomicznej i polityce rolnej w pierwszych latach członkostwa w UE. Wieś i Rolnictwo, nr 2(123), 224.
 6. Leopold A. 2002: Wybór prac w sprawie wsi i rolnictwa w okresie przemian. SGGW, Warszawa, 140.
 7. Mach B. 2000: Unia Europejska jako wyzwanie dla Polski XXI wieku. ELIPSA, Warszawa, 6.
 8. Mielniczuk M. 2004: Wspólna Polityka Rolna - w drodze do Unii Europejskiej. ARiMR, Warszawa, 78.^ Olejniczak A. 2004: Finansowanie polskiego rolnictwa po przystąpieniu do UE. Rola projektów europejskich w rozwoju lokalnym i regionalnym. SGGW, Warszawa, 136.
 9. Piskorz W. 2005: Wspólna Polityka Rolna - z polskiej perspektywy. Wieś Jutra, nr 10 (87), 3.
 10. Wilkin J. 2004: Dlaczego potrzebujemy długookresowej strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Wieś i Rolnictwo, nr 2 (l23),154.
 11. Zegar J. S. 2004: Dochody rolników po akcesji do UE. Analiza produkcyjno-ekonomiczna sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej. IERiGŻ, Warszawa, 58.
 12. Zegar J. S. 2005: Integracja europejska a dochody rolników; dylematy wyboru. Problemy Rolnictwa Światowego tom XIII. SGGW, Warszawa, 194.
 13. [www.minrol.gov.pl]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu