BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podstawka Marian, Ginter Agnieszka
Tytuł
Sytuacja dochodowa gospodarstw rolniczych w warunkach różnego poziomu rozwoju rolnictwa
Income Situation of Farms in Different Agriculture Conditions
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 145-149, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze, Studium przypadku
Arable farm, Farm household income, Case study
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Praca przedstawia kształtowanie się sytuacji dochodowej w gospodarstwach rolniczych, charakteryzujących się różnym poziomem rozwoju rolnictwa. Analizuje zróżnicowanie poziomu dochodu rolniczego brutto i netto w trzech wsiach: Drażniew (województwo mazowieckie), Źlinice (województwo opolskie) oraz Listwo Kościelne (województwo kujawsko-pomorskie).

The main purpose of the article was a presentation of differentiation of farmers ' income situation in farms, which were located in three villages - Drażniew, Mazovia woivodeship, Źlinice, Opole woivodeship and Lisewo Kościelne, Kujawska -pomorskie woivodeship. The data were collected using questionnaire and the experiment in farms was carried out in the period of three years to present changes in the farmers ' income situation. The higher level afincóme was found in farms in Lisewo Kościelne whereas the lowest was found in Drażniew. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Farkowski C. 1991: Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich. SGGW-AR, Warszawa, 5.
 2. Fereniec J. i inni. 1998: Praktyczne zastosowanie wyników badań w ekonomice i organizacji gospodarstw rolniczych. Wyższa Szkota Rolniczo-Pedagogiczna. 56.
 3. Gorzelak E. 1963: Dochody ludności rolniczej w Polsce w okresie 1955-1960. PWN, Warszawa, 13.
 4. Grabowski S. 1986: Analiza ekonomiczna w rolnictwie. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 117.
 5. Manteuffel R. 1984: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa, 69.
 6. Podstawka M. 2000: System finansowy w rolnictwie na tle integracji Polski z UE. FAPA, Warszawa, 6.
 7. Rojewski M., Rychlik T., Stanko S. 1987: Czynniki kształtujące poziom produkcji i dochodów w rolnictwie. PWRiL, Warszawa, 184.
 8. Skowroński S. 1998: Mały biznes czyli przedsiębiorczość na własną rękę. INFOR, Warszawa, 184.
 9. Urban M. 1982: Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych. PWN, Warszawa, 281.
 10. Wiatrak A. P. 1982: Dochody i akumulacja w gospodarce chłopskiej. PWN, Warszawa, 35.
 11. Wiatrak A. P. 2005: Zarządzanie przedsiębiorstwem rolniczym - istota i uwarunkowania. [W:] Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych XLIV. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, 611.
 12. Zegar, J. S. 2001 : Przesłanki i uwarunkowania polityki kształtowania dochodów w rolnictwie. IERiGŻ, Warszawa, 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu