BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prus Piotr
Tytuł
Opinie rolników na temat współpracy w ramach grup producentów rolnych
Farmers' Opinion of Cooperation within the Confines of Agricultural Producers' Groups
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 150-153, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Grupa interesu, Organizacje producenckie, Badanie opinii
Agriculture, Interest group, Producer organisations, Opinion research
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono opinie rolników indywidualnych na temat współpracy w ramach tzw. grup producentów rolnych. Starano się określić jakie motywy kierują właścicielami gospodarstw rolnych przy rozważaniu decyzji o podjęciu tego typu kooperacji oraz jakie są główne bariery uniemożliwiające takie działania. W trakcie prowadzenia badań starano się dotrzeć do rolników aktywnie poszukujących nowych rozwiązań i otwartych na nowe, niestandardowe propozycje. Dlatego badaniom ankietowym poddano 714 właścicieli gospodarstw rolnych współpracujących z ośrodkami doradztwa rolniczego oraz kształcących swoich następców w średnich szkołach rolniczych. Sondaż prowadzono od jesieni 2002 do wiosny 2003 roku.

In the paper there was presented farmers ' opinion of cooperation within the confines of agricultural producers ' groups. There were also described the motives which pushed the questioned farmers towards this kind of cooperation or made it impossible on the other hand. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brodziński Z., Lewczuk A. 2001: Gospodarstwa rozwojowe szansą polskiego rolnictwa w integrującej się Europie. [W:] Rola i miejsce gospodarstw rodzinnych w systemie rolnictwa polskiego i europejskiego. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej. ATR w Bydgoszczy, 19-27.
  2. Gołaszewska B. 2004: Szansę i bariery funkcjonowania grup producentów rolnych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, Tom VI, Zeszyt l, 55-61.
  3. Grzelak A. 2005: Bariery rozwoju i funkcjonowania grup producenckich w polskim rolnictwie w świetle badań ankietowych. Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1070, 299-304.
  4. Kożuch A. 2005: Współczesne warunki współdziałania na wsi. Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1070, 496-500.
  5. Łęczycki K. 2000: Analiza wybranych czynników warunkujących grupową działalność gospodarczą rolników. [W:] Sikorka-Wolak I., Krzyżanowska K. [red.], Rola doradztwa rolniczego w rozwoju przedsiębiorczości zespołowej rolników. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 70-78.
  6. Wiatrak A.P. 2001: Kierunki i uwarunkowania zmian organizacji gospodarstw rolniczych. Wybrane aspekty. Roczniki Naukowe SERiA, Tom III, Zeszyt 5, 15-19.
  7. Wiatrak A.P. 2002: Przedsiębiorczość zespołowa w agrobiznesie. Roczniki Naukowe SERiA, Tom IV, Zeszyt 6, 181-185.
  8. Zawisza S. 2001 : Innowacyjność i przedsiębiorczość w agrobiznesie wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju. [W:] Rola agrobiznesu w rozwoju obszarów wiejskich. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, AR w Szczecinie, 325-332.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu