BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartosiewicz Stanisława
Tytuł
Konstrukcja i wykorzystanie wskaźników mierzących stopień zakłócenia proporcjonalności rozwoju
Construction and application of indicators measuring the degree of interference of proportional development
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2007, vol. 54, z. 4, s. 5-18, bibliogr. 2 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Czynniki rozwoju gospodarczego, Strategia rozwoju, Analiza wskaźnikowa
Factors of economic development, Development strategy, Ratio analysis
Abstrakt
Artykuł przedstawia sposoby budowania wskaźników nieproporcjonalności lub proporcjonalności rozwoju badanych dziedzin gospodarczych lub społecznych, ustalanych dla poszczególnych badanych obiektów, występujących w badaniu zmiennych, oraz ogólnego wskaźnika nieproporcjonalności lub proporcjonalności rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The article presents a way of constructing indicators of development disproportionality or proportionality of researched economic and social fields determined for respective researched objects, respective appeared in research variables as well as general indicator of disproportionality or proportionality of development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartosiewicz S., [2007], O pewnej zapomnianej i niewykorzystywanej metodzie należącej do procedur wielowymiarowej analizy porównawczej, "Przegląd Statystyczny", zeszyt 3.
  2. Bartosiewicz S., [2007], Próby ustalenia punktów wzorcowego i antywzorcowego dla konstrukcji ścieżki proporcjonalnego rozwoju, "Przegląd Statystyczny", zeszyt 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu