BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicki Roman
Tytuł
Zróżnicowanie przestrzenne gospodarstw indywidualnych w Polsce - nowe elementy analizy w świetle wyników NSR 2002
Spatial Differentiation of Private Individual Farms in Poland - New Elements of the Analysis Based on the 2002 National Agricultural Census
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 167-171, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rozkład przestrzenny, Indywidualne gospodarstwa rolne, Przestrzenna analiza porównawcza, Analiza danych statystycznych, Zróżnicowanie przestrzenne
Spatial distribution, Individual arable farms, Comparative spatial analysis, Statistical data analysis, Spatial differentiation
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczył wyników badań na temat zróżnicowania przestrzennego gospodarstw indywidualnych w Polsce. Prezentuje dwa zagadnienia: udział gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstw rolnych w ogólnej liczbie gospodarstw domowych oraz relacje zachodzące między liczbą gospodarstw według siedziby użytkownika, a liczbą gospodarstw według siedziby gruntów gospodarstwa. Artykuł dotyczył prezentacji nowych, na podstawie danych spisu powszechnego z 2002 roku, elementów analizy przestrzennej, które wyrażone zostały w formie dwu wskaźników: agraryzacji społeczeństwa i lokalizacji gospodarstw.

The paper deals with research results on spatial differentiation of individual farms in Poland. It presents two issues: social agrarization index (share of households with a holder of agricultural holding in total number of households) and farm location index (propotion of farms number according to the living place of a holder and the farms number according to the location of a holding lands). It was proved that spatial distribution of private individual farms in Poland results mostly from historical heritage (high level of social agrarization index in southeastern Poland, for example 50,6% in Podkarpackie voivodship). However, during socio-economic transition period the important factor modifying this spatial arrangement is high activity of urban residents, taking over agricultural lands (high level of location index - more then 1.10-is characteristic for all urban poviats /county/). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bański J. 2006: Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa, 195.
  2. Głębocki B. 2005: Struktura agrarna - zmiany po 12 latach restrukturyzacji polskiego rolnictwa (1990-2002). [W:] Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku (red. B. Głębocki). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 60-84.
  3. Rudnicki R. 2001: Zmiany układu przestrzennego struktury agrarnej Polski Północnej w latach 1988-1998. Wyd. UMK, Toruń, 155-162.
  4. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców. 2002: Bank Danych Regionalnych GUS 2002.
  5. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich. 2003: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Powszechny Spis Rolny, GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu