BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachowiak Marek
Tytuł
Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa ogrodniczego na podstawie wybranych elementów analizy wskaźnikowej w latach 2002-2004
Economical Status of Horticultural Enterprise on Base of Selected Element of Ratio Analysis in Years 2002-2004
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 181-185, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Ogrodnictwo, Sytuacja gospodarcza, Analiza wskaźnikowa
Gardening, Economic situation, Ratio analysis
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa ogrodniczego na podstawie wybranych elementów analizy wskaźnikowej. W analizie bilansów majątkowych na szczególną uwagę zasługuje wysoki udział aktywów trwałych, podyktowany specyfiką produkcji ogrodniczej w szklarniach, jak również znaczny udział kapitału własnego w finansowaniu majątku, który znajduje uzasadnienie w relatywnie niekorzystnym efekcie dźwigni finansowej. Rentowność majątku w obiekcie badań była stosunkowo niska ze względu na wysokie koszty produkcji. Natomiast płynność finansowa została w pełni zachowana, pomimo małego poziomu zapasów i środków pieniężnych, dzięki korzystnemu zarządzaniu należnościami i zobowiązaniami.

With the purpose of canvassing were rating working space firms gardener by virtue of elect unit factor research. Currency canvassing selected tactics sightings. On research statement capital tax to out of the ordinary note worth soaring premium assets tenacious dictated packing list yield gardener on greenhouses where by so appreciable premium principal own on financing capital tax, which finds substantiation in relatively adverse effect of financial levering. Rate of return capital tax on exception canvassing were comparatively lower what with heavy expenses production costs. Whereas solvency were on clear demean our still małego levelling store as well agent financial thank profitable management receivables as well liabilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ćwiąkała-Małys A., Nowak W. 1999: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. UW, Wrocław, 52-76, 88-89.
  2. Dudycz T., Wrzosek S. 2003: Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym. AE, Wrocław, 52-69, 107-114, 129-150.
  3. Gołaś Z., Wysocki F. 1993: Zastosowanie analizy wskaźnikowej dooczny sprawności finansowej przedsiębiorstw rolniczych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 6, 34-50.
  4. Gonet D. 1998: Zastosowanie analizy wskaźnikowej do oceny sprawności finansowej przedsiębiorstw rolnych (na przykładzie ZDHiAR w Oleśnicy Małej w latach 1990-1995). Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu Rolnictwo LXXII, nr 346, 69-88.
  5. GUS 2005: Rocznik statystyczny GUS 2004 rok LXV, Warszawa, 438.
  6. Kołosowski M., Spiak J. 2000: Analiza płynności finansowej wielkotowarowego gospodarstwa rolniczego w latach 1995-1998, Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu Rolnictwo LXXVI, nr 392, 299-323.
  7. Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Skrypt AR, Wrocław 210-252.
  8. Sołtys D. (red.) 2003: Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. Rachunek kosztów. AE, Wrocław, 149.
  9. Sierpińska M., Jachna T. 1993: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa, 78-111.
  10. Szady P., Gonet D. 2000: Wybrane elementy analizy wskaźnikowej w ocenie sprawności finansowej rolniczej spółdzielni produkcyjnej "Przyszłość" w Starych Bogaczowicach. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu Rolnictwo LXXVI, nr 392, 340-358.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu