BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Sebastian
Tytuł
Koszty jednostkowe w gospodarstwach o zróżnicowanej strukturze organizacyjnej
Unit Costs in Farms with Differentiated Structure of Organization
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 190-193, tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Hodowla zwierząt, Struktura produkcji rolniczej, Koszty jednostkowe, Analiza kosztów produkcji
Animal husbandry, Agricultural production structure, Unit cost, Production cost analysis
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Celem autora była prezentacja wyników badań dotyczących kształtowania się kosztów w gospodarstwach prowadzących chów trzody chlewnej. Zmiennymi różnicującymi poziom kosztów były: skala produkcji, powierzchnia UR, specjalizacja i system chowu. Na podstawie wyników badań gospodarstw w Wielkopolsce autor zauważył, że najwyższy wpływ na kształtowanie się kosztów produkcji wywiera specjalizacja, która w praktyce jest ściśle związana z wielkością produkcji, najniższy zaś - powierzchnia danego podmiotu.

Structure of organization in pig farms influences the costs of production. The aim of the paper is to show the relation between unit costs and factors which determine the organization structure, i.e. the scale and specialization of production, farm size and system of raising. Studies are based on the results of farm accounting and data derives from Wojewódzki Ośrodek Doradztwa rolniczeo in Poznań. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Starzyńska W. 2000: Statystyka praktyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 310-314.
  2. Skarżyńska A., Augustyńska-Grzymek I. 2000: Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 1999 roku. IERiGŻ, Warszawa, 5-6.
  3. Sadowski A. 2004: Analiza wyników demonstracji ekonomicznych realizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w 2003 roku. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Dział Ekonomiki, Analiz Ekonomicznych i Rachunkowości, Poznań, 3-5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu