BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sulewski Piotr
Tytuł
Silne i słabe strony oraz zagrożenia i szanse gospodarstw w opiniach rolników
Strengths, Weaknesses, Threats and Chances for Family Farms in Farmer's Opinion
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 194-198, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Postawy społeczne, Ocena opłacalności produkcji, Analiza SWOT
Individual arable farms, Social attitudes, Estimation of profitability production, SWOT analysis
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Autor przedstawił opinie rolników na temat podstawowych silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dotyczących ich gospodarstw. Przeprowadzona analiza pokazała zróżnicowanie poglądów w zależności od wielkości gospodarstwa. Podstawowym problemem, identyfikowanym przez większość badanych, okazała się niska opłacalność produkcji.

In the paper farmers opinions about strengths, weaknesses, threats and chances for their farms were presented. The study was conducted on sample of 42 family farms. The main problem for a large majority of farms was low profitability of agricultural production, for many farmers the only strength was their own willingness and perseverance. The farmer's opinions off their own farms were diversified depending on farms size. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Olson K. 2001: A Strategic Management Primer For Farmers. University of Minnesota.
  2. Podedworna H. 2000: Polscy Farmerzy: Cele i Strategie Działania. [W:] Węzłowe Kwestie Społeczne Wsi Polskiej u Progu XXI Wieku pod red. K. Gerlacha i Pyrć A.M. Kraków, Uniwersytet Jagielloński.
  3. Radecki A. i in. 1999: Waloryzacja Obszarów Wiejskich Polski dla Rolnictwa Ekologicznego. Warszawa, Wydawnictwo SGGW.
  4. Fedyszak-Radziejowska B. 1992: Etos pracy rolnika. Modele społeczne a rzeczywistość. Warszawa, IRWiR.
  5. Farmer 2005. Najważniejsza jest strategia - materiały z dyskusji pt. "Jak polscy rolnicy powinni zmieniać swoje gospodarstwa, aby sprostać wyzwaniom unijnego rynku?"
  6. Gassou R., Errington A. 1993: The farm family business. Wallingford, CAB International.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu