BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Bolesław
Tytuł
Europejska Polityka Sąsiedztwa : "udawane rozszerzenie" czy niedoceniany instrument?
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2007, nr 3, s. 77-89
Słowa kluczowe
Polityka międzynarodowa, Międzynarodowe stosunki polityczne, Dyplomacja, Stosunki międzynarodowe, Europejska Polityka Sąsiedztwa
International politics, International political relations, Diplomacy, International relations, European Neighbourhood Policy (ENP)
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zdaniem autora, zasadnicza trudność wynikająca z systematycznego powiększania grona państw objętych procesem integracji europejskiej leży w pojmowaniu „granic Europy" czy też precyzyjniej - wyznaczeniu jednoznacznej linii podziału między państwami mogącymi w wyobrażalnej przyszłości ubiegać się o członkostwo w Unii Europejskiej a krajami, które z różnych powodów1 nie mają takiej możliwości. Autor twierdzi, że niezależnie od różnic w ocenie wizji rozwoju Unii - są państwa i nurty polityczne bardziej i mniej przychylne kontynuacji procesu jej rozszerzania - nie ulega wątpliwości, że nie może ona powiększać swojego grona ad infinitum, a to rodzi wiele istotnych pytań. Podstawowym wyzwaniem jest jego zdaniem znalezienie wystarczającego zestawu bodźców i zachęt dla państw ościennych do prowadzenia bolesnych i kosztownych (aczkolwiek niezbędnych i leżących w ich interesie) reform bez „światła na końcu tunelu" w postaci członkostwa w UE.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Balfour, Promoting Democracy and Human Rights in EUs Neighbourhood: Tools, Strategies and Dilemmas, [w:] R. Balfour, A. Missiroli, Reassessing the European Neighbourhood Policy, "EPC Issue Paper" 2007, nr 54, s. 6.
 2. A Black Sea Synergy - A New Regional Cooperation Initiative, COM (2007) 160, 11.04.2007- http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_ 160_en.pdf.
 3. A. Cieszkowski, Kształtowanie polityki rozszerzonej UE wobec wschodnich sąsiadów Polski - wkład Polski, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2004".
 4. Europejska Strategia Bezpieczeństwa, s. 8-9 - www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf.
 5. EU-ENP-Russia-clash or Cooperation in the Triangle, [w:], Partnership with Russia In Europe: Economic and Regional Topics for a Strategic Partnership, Berlin 2007.
 6. I. Fidos, K. Pomorska, Europeanization of Polish Foreign Policy-Mission (Im)possible? - www.sais-jhu.edu/euconference/downloads/fidos_and_pomorska.pdf.
 7. Ch. Grant, Europe's Blurred Boundaries. Rethinking Enlargement and Neighbourhood Policy. Centre for European Reform, London 2006, s. 58-59.
 8. Ch. Hillion, Nowy rodzaj związków między Unią Europejską a partnerami w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa - wnioski dotyczące przyszłego porozumienia UE-Ukraina, demosEUROPA-Centrum Strategii Europejskiej, Warszawa 2007 - www.demoseuropa.eu/upload/editor/demos/File/demosEUROPA-Hillion-Ukraina.doc.pdf.
 9. http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2006/nov/com_649_ strategy_paper_en.pdf.
 10. http://ec.europa.eu/external_relations/news/prodi/sp02_619.htm.
 11. http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/_0130163334_001_en.pdf.
 12. http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com06_ 724_en.pdf.
 13. http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com06_726_en.pdf.
 14. http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/0703_enpi_ figures_en.pdf.
 15. http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/enp_progress-report_presidency-june2007_en.pdf.
 16. http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy _paper_en.pdf.
 17. http://register.consilium.eu.int/pdf/en/02/stl4/14078en2.pdf.
 18. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/stll/stll016.en07.pdf
 19. I. Kempe, European Neighborhood Policy and Beyond the Priorities of the German EU Presidency, "International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs" 2007, nr l, s. 38 i 45.
 20. R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne-zarys problematyki, Warszawa 2006, s. 235-238.
 21. I. Martin, La Nueva Politica de Vecinidad de la Union Europea: una oportunidad para relanzar las relaciones Espana-Marruecos?, "ARI" (Real Instituto Elcano) 2003, nr 137, s. 2-4.
 22. K. Pomorska, P. Buras, Poland and the European Neighborhood Policy, "Foreign Policy in Dialogue" 2006, nr 19, s. 45 - www.deutsche-aussenpolitik.de/newsletter/issuel8.pdf.
 23. G. Verhofstadt, Stany Zjednoczone Europy. Manifest dla Nowej Europy, demosEUROPA-Centrum Strategii Europejskiej, Warszawa 2007.
 24. Wider Europe-Neighborhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbors - http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03_l 04_en.pdf.
 25. B. Woźniak, Granice Europy - Francja rozdaje karty, demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej, Warszawa 2007.
 26. www.demoseuropa.eu/upload/editor/demos/File/KOMENTARZE/Microsoft%20Word%20-%20komentarz_Unia%20Srodziemnomorska.pdf.
 27. www.polonia.es/x.php/2,753/Seminario-Hispano-Polaco-Dimension-Oriental-de-la-Pol-tica-Europea-de-Vecindad.html.
 28. A. Zagorsky, Common European Neighborhood and the Post-Soviet Space, [w.] Partnership with Russia in Europe: Economic and Regional Topics for a Strategic Partnership, Berlin 2007.
 29. P. Żurawski vel Grajewski, Wymiar Wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, Warszawa 2006, s.81.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu