BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molendowski Edward (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Proces tworzenia strefy wolnego handlu w ramach Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA) - najważniejsze skutki dla Polski
The Process of Creating a Free Trade Area under the Central European Free Trade Agreement (CEFTA) - the Most Important Consequences for Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 721, s. 67-84, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Liberalizm handlowy, Cła, Obrót towarowy
Trade liberalization, Tariffs, Commodity turnover
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
Central European Free Trade Agreement (CEFTA)
Abstrakt
Przedstawiono etapy liberalizacji handlu w ramach CEFTA. Omówiono podstawowe tendencje w kształtowaniu się obrotów handlowych Polski z krajami CEFTA. Pokazano wpływ liberalizacji w ramach CEFTA na wymianę handlową między Polską a krajami CEFTA.

The 12-year period during which the CEFTA Agreement has been in force fully confirms the beneficial impact it has had on trade among its signatories. Attesting to this are the rate of growth of trade and the fact that in a relatively short period of time conditions were created to conduct trade between the member countries based on market principles. In this article, the author presents the most important provisions of the Agreement and of respective Additional Protocols on the principles of trade liberalisation. The author attempts to determine the impact of each liberalisation decision on changes in the rate and structure of trade between Poland and the other member countries. The author concludes by listing the most important conclusions from the analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielecki J., CEFTA nabiera tempa. Cła w dół. „Rzeczpospolita", 01.07.1994.
 2. Kopeć U., Porozumienie Grupy Wyszehradzkiej o Strefie Wolnego Handlu [w:] Polski handel zagraniczny w 1992 roku. Raport roczny, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1993.
 3. Kopeć U., Postępy procesu integracji Polski z krajami CEFTA [w:] Zagraniczna Polityka Gospodarcza Polski 1996—1997, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1997.
 4. Kopeć U., Środkowoeuropejskie porozumienie o wolnym handlu (CEFTA), „Handel Zagraniczny" 1994, nr 4.
 5. Kopeć U., Współpraca w ramach CEFTA [w:] Polska polityka handlu zagranicznego 1997-1998, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1998.
 6. Kopeć U., Wymiana handlowa ; krajami CEFTA [w:] Polski handel zagraniczny nr 1993 roku. Raport roczny. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1994.
 7. Molendowski E., Wpływ CEFTA na wymianę handlową Polski - jej krajami (na przekładzie powiązań z Węgrami) [w:] Liberalizacja stosunków ekonomicznych Polski ; gospodarką światową, red. J. Bilski, T. Miziołek, UL, Łódź 2001.
 8. Niektóre aspekty funkcjonowania CEFTA, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2002.
 9. Perczyński M., Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej a integracja europejska, „Sprawy Międzynarodowe" 1993, nr 2.
 10. Polska 2004. Raport o stanie handlu zagranicznego, MGiP, Warszawa 2004.
 11. Protokół Dodatkowy do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), dotyczący zmian Protokołów od l do 6, Dz.U. 2003, nr 13, poz. 127.
 12. Protokół Dodatkowy nr 2 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), Dz.U. 2003, nr 37, poz. 318.
 13. Protokół Dodatkowy nr 5 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), Dz.U. 2000, nr 58, poz. 68.
 14. Republika Węgierska - Poradnik eksportera i inwestora, red. E. Molendowski, Budapeszt 2000.
 15. Rowiński J., Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi w ramach CEFTA [w:] Rola CEFTA w integrującej się Europie, red. P. Bożyk, Warszawa 1999.
 16. Rutkowski J., Instytucjonalne podstawy współpracy regionalnej krajów Grupy Wyszehradzkiej [w:] CEFTA a integracja ekonomiczna w Europie, red. P. Bożyk, SGH, Warszawa 1996.
 17. Rutkowski J., Pięć lat funkcjonowania CEFTA: stan rzeczywisty i potencjalne możliwości [w:] Rola CEFTA w integrującej się Europie, red. P. Bożyk. Warszawa 1999.
 18. Sprawozdanie ekonomiczno-handlowe za rok 1997, Biuro Radcy Handlowego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie, Bratysława 1998.
 19. Syntetyczna informacja o eksporcie i imporcie Polski w roku 2003 według SAD. MGPiPS, Warszawa 2004.
 20. Szczepaniak M., Współpraca gospodarcza państw Grupy Wyszehradzkiej. Trzy lata funkcjonowania CEFTA, „Przegląd Zachodni" 1996.
 21. Środkowoeuropejska umowa o wolnym handlu (CEFTA), Dz.U. 1994, nr 129, poz. 637.
 22. Żukrowska K., Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu [w:] Europejskie struktury współpraca. Informator, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu