BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanek Piotr (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Polityka pieniężna i kursowa w wybranych nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej
Monetary and Exchange Rate Policy in Selected New European Union Member States
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 721, s. 167-178, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna, Polityka walutowa, Wskaźniki konwergencji
Monetary policy, Exchange rate policy, Convergence indicators
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu przedstawiono strategie polityki pieniężnej i kursowej przyjęte w Czechach, Estonii, Łotwie i Polsce w latach 2002-2004. W części drugiej zaprezentowano ocenę osiągnięć w zakresie konwergencji zawartą w Raporcie zbieżności opublikowanym przez EBC w październiku 2004 r. Na końcu zamieszczono wnioski odnośnie do dających się zaobserwować zależności między wyborem strategii polityki pieniężnej i kursowej a skutecznością procesu konwergencji.

This article constitutes a review of monetary and exchange rate strategy available to new European Union Member States. These strategies are one of the factors upon which the date of entry of these countries into the Euro zone should depend. The author presents selection options based on the example of four countries: the Czech Republic, Estonia. Latvia and Poland. This set of countries is dictated by the possibility of presenting a broad spectrum of monetary policies, exchange rate policies, and chosen paths towards accepting the common currency, while at the same time limiting the number of analysed countries. The discussed monetary policy strategies include the management of currency de iure in Estonia and de facto in Latvia, as well as direct inflation targets in the Czech Republic and Poland. The author presents exchange rate strategies that are supplementary to monetary policies: ones that are rigid (with respect to the Euro in the case of the Estonian crown, and with respect to SDR in the case of the Latvian lat) and ones that are flexible, such as in Poland and the Czech Republic. The author examines the effectiveness of the methods for conducting monetary policy chosen by each country in light of the convergence report - a document published by the European Central Bank in October 2004, which assessed the EU countries that remain outside the Euro zone (and not having an opt-out clause) with respect to preparing for adoption of the common currency. The author closes the article with conclusions on the need to make a cohesive choice of strategy for monetary and exchange rate policy, which in addition should be adjusted to the economic situation of a given country (in particular, the size and openness of its economy). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank of Latvia, Annual Report 2002. 2003.
 2. Bank of Latvia, Annual Report 2003, 2004.
 3. Berger H., Haan de J., Eijfinger S.C.W., Central Bank Independence: An Update of Theory and Evidence, „Journal of Economic Surveys" 2001, vol. 15,nr 1.
 4. Bernanke B.S., Laubach T.. Mishkin F., Posen A.S. Inflation Targeting. Lessons from the International Experience, Princeton University Press. Princeton 1999.
 5. CNB, Annual Report 2002, 2003.
 6. CNE, Annual Report 2003, 2004.
 7. Cukierman A., Central Bank Strategy, Credibility and Independence, MIT Press, 1992.
 8. Daianu D.. Lungu L., Inflation Targeting. Between Rhetoric and Reality. The Case of Transition Economies, William Davidson Institute Working Paper 743, 2005.
 9. Drop J., Wojtyna A., Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego: przesłanki teoretyczne i doświadczenia wybranych krajów. Materiały i Studia NBP 2001, nr 118.
 10. EBC, Convergence Report, 2004.
 11. Egert B., Assessing Equilibrium Real Exchange Rates in Accession Countries. Can we Have DEER with BEER without PEER. A Critical Survey of the Literature, ”Focus on Transition" 2003, nr 2, Autumn.
 12. Fraga A., Goldfajn L, Minella A., Inflation Targeting in Emerging Market Economies, NBER Working Paper 10019. 2003.
 13. Levasseur S., Why Not Euroisation? „Revue de l'Observatoire Français des Conjonctures Economiques", Special Issue: „The New European Union Enlargement", ed. Jérôme Creel & Sandrine Levasseur, 2004, April.
 14. Miklaszewski S., Historyczne i ekonomiczne podstawy integracji krajów Unii Europejskiej, WSB-NLU.Nowy Sącz 1999.
 15. Natalucci F.M., Ravenna F., The Road to Adopting the Euro: Monetary Policy and Exchange Rate Regimes in EU Candidate Countries, Board of Governors of the Federal Reserve System. International Finance Discussion Papers 741, 2002.
 16. NBP, Raport roczny 2002. 2003.
 17. NBP, Raport roczny 2003, 2004.
 18. Wojtyna A., Teoretyczne kontrowersje wokół Unii Gospodarczej i Walutowej. „Gospodarka Narodowa" 1998. Numer Specjalny.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu