BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miklaszewski Stanisław (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Przemiany na polskim rynku pracy po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Transformations on the Polish Labour Market after Accession to the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 721, s. 19-35, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie, Zwalczanie bezrobocia, Przeciwdziałanie bezrobociu
Labour market, Unemployment, Unemployment reduction, Combat unemployment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono bezrobocie w Polsce na tle przemian na rodzimym rynku pracy na przełomie XX i XXI wieku. Omówiono ustawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące rynku pracy. Pokazano sposoby zwalczania bezrobocia w wybranych krajach Unii Europejskiej. Przybliżono programy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce.

The situation on the Polish labour market appears exceptionally poor compared to other European Union countries — and not just with respect to the low employment rate and, obviously, the high unemployment rate. In the Polish economy, unemployment exhibits all the negative traits that appear in EU countries and at the same time it is very difficult to identify effective measures aimed at reversing negative trends. For this reason, the author presents methods of combating unemployment that can be regarded as highly effective (Spain. Denmark, Finland). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezrobocie regionalne w 2002 r.. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2002.
 2. Borkowska S., Co tworzy nowe miejsca pracy?, „Nowe Życie Gospodarcze" 2001, nr 5.
 3. Chronic Unemployment in the Euro Areas: Cases and Cures, The World Economic Outlook, JMF, Washington 1999.
 4. Dochody ludności, GUS, Warszawa 2004.
 5. Dokumenty europejskie, Morpol, Lublin 1999.
 6. Elastyczny rynek pracy w Polsce, Zeszyty BRE Bank-CASE 2004, nr 74.
 7. Emmert M., Morawiecki M., Prawo europejskie, PWN, Warszawa 2001.
 8. Employment in Europe 2004, Recent Trends and Prospects, EC, Luxembourg. August 2004.
 9. Euro-zone Unemployment Stable at 8,9%, „Euro-Indicators" 2004, nr 141.
 10. Facing the Challenge. The Lisbon Strategy for Growth and Employment, EC, Luxembourg, November 2004.
 11. Growth, Competitiveness and Employment, EC, Brussels 1993.
 12. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2004.
 13. Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Scholar, Warszawa 2004.
 14. Kryńska E., Kwiatkowski E., Zarychta H., Polityka państwa w Polsce na rynku pracy latach dziewięćdziesiątych, Raport IPiSS 1998, nr 12.
 15. Kwiatkowski E..Bezrobocie. Podstaw teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
 16. Kwiatkowski E., Przyczvny wzrostu bezrobocia w Polsce w latach 1990-1993, „Gospodarka Narodowa" 1994, nr 9.
 17. Labour Market Latest Trends 2nd quarter 2004, „Statistics In Focus" 2005. nr l.
 18. Lenearts K., Van Nuffel P., Podstawy prawa europejskiego, ABS, Warszawa 1998.
 19. Mikrus L., Swoboda przemieszczania się pracowników. Komentarz, Universitas, Kraków 2001
 20. Monitoring rynku pracy, GUS, Warszawa 2004.
 21. Narodowa strategia zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, „Rynek Pracy" 1998, nr 7/8.
 22. OECD Economic Outlook 2004, Paris, June 2004.
 23. OECD Employment Outlook 1999, Paris 1999.
 24. OECD Employment Outlook 2004, Paris 2004.
 25. Piotrowski B. Uczyć się od Duńczyków, „Rynek Pracy" 1999, nr 12.
 26. Polityka zatrudnienia Unii Europejskiej, PKUE, Warszawa 2002.
 27. Regional Unemployment in the European Union and candidate countries in 2003, „Statistics in Focus" 2004, nr 3.
 28. Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, IKCHZ, Warszawa 2001.
 29. Unolt J. Ekonomiczne problemy rynku pracy, BPS, Katowice 1999.
 30. Wolińska L, Przeciwdziałanie bezrobociu w Danii, „Rynek Pracy" 1996, nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu