BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wartalska Magdalena
Tytuł
Gospodarowanie majątkiem komunalnym - wybrane obszary problemowe
Management of Communal Property - Selected Problematic Areas
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1124, s. 659-669, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Gospodarka komunalna, Formy prawne przedsiębiorstw komunalnych, Mienie komunalne, Obszary problemowe
Public utilities, Legal forms of municipal enterprises, Municipal property, Problem areas
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zidentyfikowano warunki i zjawiska oddziałujące na gospodarkę majątkiem komunalnym oraz wskazano wybrane obszary usprawnień w tym zakresie. Omówiono prawno-organizacyjne aspekty zarządzania majątkiem, zagadnienie wykonywania uprawnień właścicielskich przez władze lokalne, oraz planowanie w procesie gospodarowania majątkiem.

This article is dedicated to problems from the area of managing communal property. Communal assets make a permanent base for economic self-government of territorial self-governing units. They are also a base for accomplishment of public tasks, which directly influences the choices of methods and forms of property usage, as well as the owner's decisions made by local authorities. Management of self-government property is a multidimensional field, which requires using management techniques adequately to the often changing conditions of running a business. Contemporary economic and legal circumstances make it necessary to reorient the processes of self-government's property management, especially regarding the time factor. In search of new, most effective solutions local authorities more often see the need of full and conscious coordination of tasks, decisions and organizational undertakings made in aid of the rationalization of this process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałtowski M., Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Przebieg i ocena, PWN, Warszawa 1998.
 2. Dybowski T., Mienie komunalne, [w:] Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, red. A. Piekara, Z. Niewiadomski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1992.
 3. Kotlińska J., Zarządzanie majątkiem komunalnym gminy, [w:] Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego, red. S. Dolala, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
 4. Obrębalski M., Mienie gmin i powiatów w Polsce, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, red. E. Sobczak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 905, AE, Wrocław 2001.
 5. Owsiak S., Finanse publiczce. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2001.
 6. Prutis S., Mienie samorządu terytorialnego i sposoby jego nabycia, http://www.infoport.pl.
 7. Szczepański K., Dochody z majątku samorządów, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INDOR, Warszawa 1999.
 8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (DzU 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm).
 9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (DzU 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm).
 10. Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawą o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (DzU 2000 nr 32, poz. 191 z późn. zm).
 11. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU 2000 nr 115, poz. 741 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU 2000 nr 115, poz. 741 z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 2003 nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
 14. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
 15. Weber M., Najwięcej wiemy o przedsiębiorstwach, "Wspólnota" 2002 nr 3.
 16. www.ratusz.pl/finanse/artykuly/propozycja_/index.php.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu