BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rębalski Marcin
Tytuł
Polityka proeksportowa państwa w teorii handlu zagranicznego
The Pro-export Policy of a Nation in Foreign Trade Theory
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 721, s. 178-197, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Polityka proeksportowa, Teoria handlu międzynarodowego, Handel zagraniczny
Proexport policy, International trade theory, Foreign trade
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opisano całokształt współpracy gospodarczej z zagranicą, cel oraz czynniki wpływające na jej kształt. Przedstawiono zagadnienie polityki proeksportowej i zwrócono uwagę na rozróżnienie działań związanych ze wspieraniem eksportu i tych dotyczących wspierania potencjału eksportowego. Omówiono wskaźniki opisujące strukturę gospodarki pod względem udziału eksportu oraz produkcji na eksport. W ostatniej części wyszczególniono rodzaje instrumentów, jakimi dysponuje państwo przy regulacji obrotu z zagranicą. Scharakteryzowano też podstawowe narzędzia służące do wspieraniu eksportu przez administrację rządową.

In the first part of this article, the author reviews the entirety of foreign economic co-operation, its purpose and the factors that influence it. Pro-export policy issues are described in the second part, in which the author draws attention to the difference between measures associated with supporting export and supporting potential export. The author discusses indicators that describe the structure of the economy with respect to the share of exports and exported production. In the last part of the article, the author lists the types of instruments that states have at their disposal to regulate foreign trade. The author also describes the basic tools that the government administration can use to support exports. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarczyk T.H., Instrumenty wspierania eksportu. Kredyty i ubezpieczenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. Bednarczyk T.H., Miejsce i rola polityki proeksportowej w warunkach liberalizacji handlu międzynarodowego [w:] Jaka Polityka gospodarcza dla Polski?, red. U. Płowieć, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 3. Biafecki K., Operacje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1999.
 4. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002.
 5. Budnikowski A., Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, PWE, Warszawa 2003.
 6. Budzowski K., Ekonomika handlu zagranicznego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 1999.
 7. Caves R., Handel i finanse międzynarodowe, PWE. Warszawa 1998.
 8. Czarny E., Polityka handlu zagranicznego - wybrane aspekty teoretyczne [w:] Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na przełomie wieków, red. M. Piklikiewicz, Difin, Warszawa 2000.
 9. Drelich-Skulska B., Ubezpieczenia w handlu zagranicznym [w:] Handel zagraniczny. Organizacja i technika, red. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2000.
 10. Instrumenty Promocji Eksportu, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2002.
 11. Jeliński B., Polska polityka handlu zagranicznego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 12. Krugman P.R., Obsfeld M., Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Teoria i praktyka, t. l, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003.
 13. Michałek J., Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2002.
 14. Pałka A., Instrumenty wspierania i promocji eksportu znajdujące się w gestii Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej [w:] Warunki i zadania w zakresie handlu zagranicznego po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2003.
 15. Rosati D., Polityka proeksportowa, PWE. Warszawa 1990.
 16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 15.10.2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach i wystawach za granicą, Dz.U. nr 233 z 2004 r., poz. 2342, 2343.
 17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.10.2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach i wystawach za granicą, Dz.U. nr 233, z 2004 r., poz. 2343.
 18. Rozporządzenie RM z dnia 19.10.2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu, Dz.U. nr 236, z 29.10.2004 r., poz. 2357.
 19. Rozporządzenie RM z dnia 19.10.2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia o tematyce handlu zagranicznego, Dz.U. nr 236. z 29.10.2004 r., poz. 2360.
 20. Rozporządzenie RM z dnia 19.10.2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu, Dz.U. nr 236, z 29.10.2004 r., poz. 2358.
 21. Rozporządzenie RM z dnia 19.10.2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport. Dz.U. nr 236, z 29.10.2004 r., poz. 2359.
 22. Rozporządzenie RM z dnia 19.10.2004 r. w sprawie uzyskania certyfikatu wyrobów na rynkach zagranicznych, Dz.U. nr 236. z 29.10.2004 r., poz. 2361.
 23. Winiarski B., Polityka gospodarcza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 24. Wziętek-Kubiak A., Kontrowersje wokół proeksportowej strategii rozwoju, Poltext, Warszawa 1996.
 25. Zadania dla Wydziałów Ekonomiczno-Handlowych Ambasad RP w krajach UE na 2005 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 26. Zielińska-Glębocka A., Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu