BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Elżbieta
Tytuł
Koszty produkcji wieprzowiny w wybranych krajach UE
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 204-207, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Hodowla zwierząt, Mięso wieprzowe, Analiza kosztów produkcji, Przestrzenna analiza porównawcza
Animal husbandry, Pork meat, Production cost analysis, Comparative spatial analysis
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Celem przedstawionych przez autorkę badań, było określenie kosztów produkcji wieprzowiny w wybranych krajach Unii Europejskiej. Analizą objęła koszty stałe i zmienne chowu trzody chlewnej oraz koszty paszy i siły roboczej w 2003 roku. Na podstawie otrzymanych wyników autorka stwierdziła, że we wszystkich krajach w strukturze kosztów produkcji wieprzowiny dominowały pasze. Najniższe koszty pozyskania tego gatunku mięsa odnotowano w Hiszpanii. Producenci wieprzowiny w tym kraju należą do bezkonkurencyjnych w Europie. Najwyższe koszty produkcji wieprzowiny wystąpiły we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Austrii.

The aim of researches was to estimate the costs of pork production in selected EU countries. Analysis was made variable and fixed costs of pigs breeding in 2003 year. Researches show that feed predominated in structure costs of pork production in all countries. The lowest costs were in Spanish. There is the most competitive sector of pork in Europe. The highest costs of pork production were in Italy, Great Britain and Austria. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Faostata. 2004: http://faostat.fao.org
  2. Fowler T. 2004: 2003 pig cost of production in selected EU countries, http://www.bpex.org
  3. Livestock and Poultry. 2005: World Markets and Trade, http://www.fas.usda.gov
  4. Okularczyk S., Marciniak M., Sowula-Skrzyńska E., Tyburcy A. 1996: Czynniki struktury kosztów produkcji zwierzęcej w warunkach polskich. [W:] Możliwości obniżenia kosztów produkcji zwierzęcej. Materiały konferencyjne. Instytut Zootechniki, Balice 19-28.
  5. Pejsak Z. 2005: Sytuacja na światowym i europejskim rynku żywca wieprzowego z uwzględnieniem pozycji Polski. Wymogi prawne w zakresie ochrony środowiska w produkcji trzody chlewnej. [W:] Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji żywca wieprzowego w aspekcie racjonalizacji wykorzystania podstawowych czynników produkcji i zgodnie z wymogami UE. Poznań, 5-18.
  6. Rasmussen J. 2005: Production costs in International pig production, http://www.gov.mb.ca.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu