BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Mirosław
Tytuł
Rentowność przedsiębiorstw rolniczych w zależności od strategii zarządzania kapitałem obrotowym
Agricultural Enterprises' Efficiency Depending on Strategies of Working Capital Management
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 217-221, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolne, Rentowność przedsiębiorstwa, Kapitał obrotowy
Agricultural enterprises, Enterprise profitability, Working capital
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Określono zależności między strategią zarządzania kapitałem obrotowym netto a rentownością przedsiębiorstw rolniczych. Badania przeprowadzono w dużych przedsiębiorstwach, położonych w różnych regionach Polski, dobranych w sposób celowy. Stwierdzono, że przyjęta w przedsiębiorstwach polityka zarządzania kapitałem obrotowym różnicuje rentowność ich działalności. Najbardziej efektywne pod tym względem były na ogół przedsiębiorstwa o strategii konserwatywnej, natomiast stosowanie agresywnej strategii zarządzania kapitałem obrotowym przyczyniało się do ponoszenia straty brutto.

The paper presents analysis of relations between a strategy of working capital management and agricultural enterprises' efficiency. Implementation of an aggressive strategy concerning working capital caused a gross loss, what was an illustration of ineffective involvement ofinputs. A conservative strategy in the scope usually allowed to gain the highest level of return on land, total assets and sales. On the other hand, enterprises of a moderate strategy dominated mostly during the analysed period regarding return on equity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kulawik J. 1995: Kapitał w rolnictwie. Studia i Monografie. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa, 1-75.
  2. Pluta W. 1999: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, l- 247.
  3. Wasilewski M. 2005a: Strategia płynności finansowej w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Roczniki Naukowe SERiA, tom VII, zeszyt l, Warszawa-Poznań, 269-277.
  4. Wasilewski M. 2005b: Wykorzystanie zasobów kapitałowo-majątkowych w gospodarstwach rolniczych. [W:] Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 474-491.
  5. Sierpińska M., Wędzki D. 1997: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1-275.
  6. Wędzki D. 2003: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 1-327.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu