BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wicki Ludwik
Tytuł
Poziom i efekty stosowania materiału kwalifikowanego w gospodarstwach rolniczych
Level and Effects of Using Certified Seed Material in Agriculture
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 222-226, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja roślinna, Produkcja zboża, Biologia, Analiza ekonomiczna produkcji
Crop production, Corn productions, Biology, Economic analysis of production
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
W ostatnim okresie obserwuje się wzrastające znaczenie postępu biologicznego dla wzrostu produkcyjności roślin. Celem autora była ocena zakresu i zróżnicowania stosowania kwalifikowanego materiału siewnego w Polsce oraz jego wpływu na wyniki produkcyjne i ekonomiczne w gospodarstwach rolniczych.

Nowadays biological progress is observed as most important factor influencing on plan production efficiency. In this article range of application of qualified material in polish agriculture on example 656 farms is presented. It has been ascertained that range of certified seeds using was higher in large scale operating farms. Influence of range of seed using on value of final production and agricultural revenue were both very small and it did not surpass 2%. Boot of range of certified seeds application can result from interaction of external factor mainly. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grabiński J. 2001: Znaczenie czynników ograniczających plonowanie roślin uprawnych przy różnym poziomie nawożenia mineralnego. Wieś Jutra nr 11, 10-12.
  2. Ingram J., MacLeod J., McCall M.H. 1997: The contribution of varieties to the optimisation of cereal production in the UK. Aspects of Biology nr 50.
  3. Lorgeou J. 2004: Ocena odmian kukurydzy w systemie doświadczalnictwa porejestrowego we Francji. Hodowla Roślin i Nasiennictwo nr 3.
  4. Klepacki B. 1998: Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  5. Nalborczyk E. 1997: Postęp biologiczny a rozwój rolnictwa w końcu XX i początkach XXI stulecia. Agrícola nr 33 - suplement. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  6. Ostasiewicz W. (red.) 1999: Statystyczne metody analizy danych. Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  7. Witzke H. i in. 2004: Social rate of return to plant breeding research in Germany. Agrarwirtschaft 53, heft 5. s. 206-210.
  8. Wicki L. 2001: Postęp biologiczny w produkcji roślinnej - znaczenie, tempo, formy kreowania i upowszechnienia. [W:] Procesy dostosowawcze produkcji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską (red. B. Klepacki). Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.
  9. Wojtaszek Z. 1965: Kryteria i mierniki klasyfikacji gospodarstw indywidualnych według kierunków i stopni wielostronności produkcji. Roczniki Nauk Rolniczych seria G, tom 78, z 1.
  10. Woś A. 1995: Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu