BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sienkiewicz Łukasz
Tytuł
Praktyczne rozwiązania w dziedzinie zarządzania talentami
Practical Approach to Talent Management
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2007, nr 1 (5), s. 31-45, bibliogr. 11 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Inwestowanie w kapitał ludzki, Zarządzanie kompetencjami, Selekcja personalna, Dobór pracowników
Human capital, Investments in human capital, Competence management, Personnel selection, Employees' recruitment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest poznanie zakresu i stopnia zaawansowania programów zarządzania talentami w Polsce. Analizie poddano 37 przedsiębiorstw. Większość analizowanych programów zarządzania talentami skupia się na pozyskiwaniu utalentowanych pracowników. Warunkiem skuteczności programów zarządzania talentami jest ich kompleksowość. Programy te powinny, oprócz ich pozyskiwania i utrzymywania, pozwalać na efektywne ich wykorzystanie, wyrażone poprzez osiąganie przez firmę wymiernych korzyści.

Organisation market success in new economy conditions more frequently depends on the skills to attract, keep, develop and make effective use of high potential employees, i.e. talents. The introduction of tools integrated with the strategy of the enterprise - talent management programmes - is essential in order to ensue adequate level and flow of talents within the framework of organisation. Despite the increasing popularity of such solutions their use is poorly recognised, particularly in the conditions of the Polish market. The objective of this article is to approximate the practical solutions within the range of talent management, on the example of the analysis of 37 enterprises operating on the Polish market. The first part analyses the objectives of the introduction of the programmes, and the main initiators of those actions. Subsequently, the definitions of talent in use are presented, the conditions of their creation, and the consequences for the level of the formalisation of talent management. The next part of the study concerns selection process of employees to the talent group - including the method and criteria of qualification. Finally, the range of tools used in practice by firms within the framework of talent management, and the effects of their introduction are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Capitalising on Talent, A Research Survey Report, OPP, 2003 (http://www.opp.eu.com)
 2. Reflections on Talent Management, Change Agenda, CIPD, London 2006 (www.cipd.co.uk)
 3. The CEO's role in talent management. How top executives from ten countries are nurturing the leader s of tommorow, Raport The Economist, The Economist Intelligence Unit, Development Dimensions International, Maj 2006.
 4. Athey R., It's 2008: Do You Know Where Your Talent Is? Why Acquisition and Retention Strategies Don't Work, A Deloitte Research Study, 2004 (www.deloitte.com/research).
 5. Fitz-enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 6. Fitz-enz J.; Getting and Keeping Good Employees, "Personnel Journal”, Aug 1990.
 7. Kaczmarska A., Sienkiewicz Ł, Identyfikacja i pomiar talentu w organizacjach, w: Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa, 2005.
 8. Michaels E., Handfield-Jones H., Axelrod B., The War for Talent, Harvard Business School Press, 2001.
 9. Morton L., Talent Management: A Critical Way to Integrate & Embed Diversity, The Conference Board, 2005 (www.conference-board.org).
 10. Morton L., Talent Management Value Imperatives - Strategies for Successful Execution, The Conference Board Research Report, April 2005 (www.conference-board.org).
 11. Osborn-Jones T., Managing Talent: Exploring The New Psychological Contract, Henley Management College, 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu