BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtczuk-Turek Agnieszka
Tytuł
Osobowościowe uwarunkowania kreowania wiedzy w organizacji
Personal Features Determining Creating Knowledge About Organization
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2007, nr 1 (5), s. 61-76, bibliogr. 27 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Kapitał intelektualny, Twórcze rozwiązywanie problemów, Kreatywność
Knowledge management, Intellectual capital, Creative solving problems, Creativity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kreowanie wiedzy i twórczych rozwiązań w organizacji wiąże się z rozwojem wiedzy i jest istotną przesłanką innowacyjności przedsiębiorstwa. Omówione w artykule właściwości, które warunkują generowanie wiedzy i twórczych rozwiązań w organizacji stanowią podstawowy kapitał intelektualny, stanowiący ważny zasób firmy. Rozwijanie tych właściwości poznawczych i osobowościowych, które sprzyjają powstawaniu złożonych struktur wiedzy jednostki a przez to wiedzy organizacyjnej, przyczynia się do promowania kultury wiedzy w organizacji.

The article presents elements determining creation of knowledge about organization from the perspective of personal features. The personal characteristics represent, along with cognitive skills (i.e.intellect), potential of each individual. Knowledge is estimated in a more general way than information. It has an objective meaning and managing cannot be limited barely to transfer of knowledge. From the perspective of company competitiveness it is important to generate knowledge. As knowledge generating relates to innovation, the potential of an individual creating knowledge in organization is the company resource enabling creation of innovation. This all concerns making decisions related to creativeness that are determined not only by cognitive skills but also by personal, non-intellectual features of an individual. In the context of creative decision making the most important aspects of personality are: tolerance for ambiguity, functional freedom, flexibility, risk taking, preference for disorder, delay of gratification, freedom from sex-role stereotyping, perseverance, courage, open-mindness, high self-esteem, self-control, feeling of effectiveness and control assigning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bandura A., Cultivate Self-efficacy for Personal and Organizational Effectiveness, In. Handbook of Principles of Organization Behavior, Ed. E.A. Locke, Blackwell Oxford, UK 2000.
 2. Bono de E., Myślenie równoległe, Wyd. Prima, Warszawa 1998.
 3. Dacey J.S., Lennon K.H., Understanding Creativity. The Interplay of Biological, Psychological and Social Factors, John Wiley & Sons, Inc., New York 1998.
 4. Dąbek M., Wiara we własne możliwości, czyli sposób doświadczania sukcesów i niepowodzeń przez polskich menedżerów, w: Psychologia sukcesu, red. IS. Witkowski, PWN, Warszawa 1994.
 5. Dobrołowicz W., Psychika i bariery, WSiP, Warszawa 1993.
 6. Dyduch W., Badanie poziomu przedsiębiorczości organizacyjnej w polskich firmach, w: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, red. M. Romanowska, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 7. Dymkowski M., Samowartościowanie jako inhibitor myślenia twórczego, w: Twórcze przetwarzanie informacji. Ujęcie poznawcze, red. Cz. Nosal, Delta, Wrocław 1992.
 8. Gertler M.S., Tacit Knowledgeand theEconomic Geography of Context, or the Undefinable Tacitness of Being (there), "Journal of Economic Geography" 2003, 3.
 9. Glińska-Neweś A., Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach - charakter i sposoby kształtowania kultury organizacyjnej wiedzy, w: Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty, red. M. Trocki, S. Gregorczyk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 10. Glück J., Ernst R., Unger F., How Creatives Define Creativity: Definitions Reflect Different Types of Creativity, "Creativity Research Journal", 2002, 14, 1.
 11. Hetmański M., Kiedy informacja staje się wiedzą w społeczeństwie. Analiza epistemologiczno-socjologiczna, w: Informacja w społeczeństwie XXI w., red. A. Łapińska, UWM, Olsztyn 2003.
 12. Kubicka D., Samoregulacja twórczego zachowania dziecka, w: Twórczość w teorii i praktyce, Wyd. UMCS, Lublin 2004.
 13. Nęcka E., Proces twórczy i jego ograniczenia, UJ, Kraków 1987.
 14. Piasecki H., Koncepcja zarządzania wiedzą, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, Innowacje, Projekty", 2006, 4.
 15. Pomykalski A., Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001.
 16. Popek S., Człowiek jako jednostka twórcza, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.
 17. Regulski K., Kapitał intelektualny, zarządzanie wiedzą, a może zarządzanie personelem? www.gazeta-it.pl.
 18. Rotter J.B., Some Problems and Misconceptions Related to the Construct of Internal vs External Control of Reinforcement, "Journal of Consulting and Clinical Psychology", 1975, 48.
 19. Ruscio J., Whitney D.M., Amabile T., Looking Inside the Fishbowl of Creativity: Verbal and Behavioral Predictors of Creative Product, "Creativity Research journal" 1998, 11.
 20. Stasiakiewicz M., Twórczość i interakcja, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1999.
 21. Sternberg R.I., Lubart T.I., Defying the Crowd: Cultivating Creativity in a Culture of Conformity, Free Press, New York 1995.
 22. Strzałecki A., Model "Stylu twórczego zachowania" jako wyznacznik funkcjonowania kadry menedżerskiej w warunkach zmian systemowych, "Czasopismo Psychologiczne", 2001, 2.
 23. Szopiński J., Kreatywność menedżerów a ich funkcjonowanie rodzinne, zawodowe i osobowościowe, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004.
 24. Trzebiński J., Z badań nad uwarunkowaniami oryginalności myślenia, Ossolineum, Wrocław 1978.
 25. Wilson T. D., The Nonsense of Knowledge Management, “Information Research” 2002, Vol. 8, 1.
 26. Wojtczuk A., Turek D., Sylwetka osoby twórczej w percepcji studentów kształcących się na kierunkach ekonomicznych i artystycznych, "Annales UMCS", 2005, Sectio J, Vol. XVIII.
 27. Żuk T., Uzdolnienie twórcze a osobowość, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu