BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Artur
Tytuł
Komercjalizacja Jednostek Badawczo-Rozwojowych : Szansa czy zagrożenie dla organizacji opartych na zarządzaniu wiedzą?
Commercialization of Research and Development Units : Opportunity or Threat to Knowledge-Based Organisations?
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2007, nr 1 (5), s. 107-119
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Placówki badawczo-rozwojowe, Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych, Zarządzanie wiedzą
R&D facility research, Commercialization of state-owned enterprises, Knowledge management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano jednostki badawczo-rozwojowe jako podmioty gospodarcze poddane komercjalizacji. Szczególną uwagę poświęcono szansom i zagrożeniom, jakie niesie za sobą proces komercjalizacji jednostek badawczo-rozwojowych. W podsumowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czemu służy identyfikowanie szans i zagrożeń pojawiających się w zainicjowanym procesie gospodarczym.

Polish Government has started the process of commercialization of research and development units in the middle of 2006. It will be a very serious change of legal form of these units. This change carries same threats and same opportunities to commercialized units. The analysis of these threats and opportunities is the main part of presented considerations. The considerations are helpful to identify threats to create the defence strategy, and to identify the opportunities to place them into the firm policy to make them easier to reach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hołda A., Wycena wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem jednostek badawczo-rozwojowych, "Biuletyn Informacyjny KSN" 2004, nr 11-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu