BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danilewicz Dariusz
Tytuł
Organizacja procesu rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
Process of Human Capital Development in Companies
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2007, nr 1 (5), s. 151-167, bibliogr. 7 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Inwestowanie w kapitał ludzki, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Ocena programów szkoleniowych
Human capital, Investments in human capital, Human Resources Management (HRM), Strategic human resources management, Training programme evaluation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono rolę menedżerów w procesie rozwoju kapitału ludzkiego. Dokonano analizy potrzeb i realizacji programów rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach działających w Polsce.

The main purpose of the research presented in the article is a diagnosis whether the enterprises apply efficient programs of the HR development in a new global economy. Within the scope of the research the following subjects have been included: 1. the policy of the HR development in an enterprise's strategy 2. the process of the development planning, 3. recognition and the analysis of the training needs, 4. training methods and techniques, 5. the use of public means in the financing of the training programs. The results of the research show that more than 90 % of the enterprises organize any form of training. 70 % of the researched enterprises did so in accordance with the existing personnel development strategy. The most popular motivation for running the training is the need for development of the employees' key competences. The respondents used various methods of a need identification in the process. The most popular ways of the competence development are: training on the job, lectures, workshops and self-development. Only 60 % of the firms analyze the efficiency of training taking into consideration the reaction to the training only. It is undoubtedly not sufficient. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Boydell T., Leary M., Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  2. Bramley P., Ocena efektywności szkoleń, Oficyna Ekonomiczna Dom wydawniczy ABC, Kraków 2001.
  3. Informacja o stanie realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej za okres od 1 do 30 września 2006 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
  4. Kirkpatrick D. L., Techniques for evaluating training programmes, "Journal of the American Society of Training Directors", nr 13/1959 i 14/1959.
  5. Lundy A., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  6. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
  7. Rybak M., Rozwój potencjału pracy, w: Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu