BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryńska Elżbieta
Tytuł
Elastyczność zatrudnienia na polskim rynku pracy
Flexible employment and Polish labor market
Źródło
Polityka Społeczna, 2007, nr 11-12, s. 1-8, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Elastyczność zatrudnienia, Polityka zatrudnienia, Rynek pracy
Flexible employment, Employment policy, Labour market
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę elastyczności zatrudnienia na polskim rynku pracy. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem indeksu Prawnej Ochrony Zatrudnienia (EPL) oraz wysokości udziałów pracujących w nietypowych formach w ogólnej liczbie pracujących. Dla obiektywizacji ocen dokonano porównań badanych wskaźników w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis of the flexibility of employment on the Polish labour market. EPL indicator and the share of the employed in non-standard forms of employment in the total number of the employed were used in the analysis. In order to achieve objective assessments the analysed indicators in Poland and other EU countries were compared. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adnett N. (1996), European Labour Markets: analysis and policy, Longman, London and New York.
 2. Bąk E. (2006), Elastyczne formy zatrudnienia, Biblioteka Monitora Prawa Pracy, Warszawa: C.H. Beck.
 3. Bukowski M., red. (2005), Zatrudnienie w Polsce 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 4. European Commission (2007), Employment in Europe 2006, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, dostępny w Internecie: , [dostęp 16.08].
 5. GUS (2007), Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2007, Warszawa.
 6. Hajn Z. (2003), Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne, w: E. Kryńska (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 7. Kryńska E., red. (2003), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 8. Kryńska E., red. (2007), Praca na własny rachunek - determinanty i implikacje, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 9. OECD (2000), Employment Outlook, Paris.
 10. OECD (2004), Employment Outlook, Paris.
 11. Rosenberg S. (1989), Labor Market Restructuring in Europe and the United States: The Search for Flexibility, w: S. Rosenberg (red.), The State and the Labor Market, New York-London: Plenum Press.
 12. Sengenberger W. (1990), Flexibility in the Labour Market - Internal versus External Adjustment in International Comparison, w: R. Schettkat, E. Appelbaum (red.), Labour Market Adjustments to Structural Change and Technological Progress, New York.
 13. Solow R.M. (1998), What is Labour Market Flexibility? What is it Good For? Proceedings of the British Academy, Vol. 97.
 14. Standing V.G. (2000), Elastyczne zatrudnienie i regulacje. Konstruktywne myślenie o przyszłości zjednoczonej Europy, w: S. Golinowska, M. Walewski (red.), Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna, Warszawa: CASE.
 15. Stawasz E. (2006), Tendencje i bariery rozwoju MSP w Polsce, w: G. Gromada, M. Matusiak, M. Nowak (red.), Przedsiębiorczość i innowacje dla przyszłości, Łódź-Poznań-Warszawa-Wrocław: SOOlPP-Annual.
 16. Wiśniewski Z. (1999), Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu