BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szybkie Andrzej
Tytuł
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego we Wspólnocie Europejskiej
Co-ordination of social security schemes in European Community
Źródło
Polityka Społeczna, 2007, nr 11-12, s. 8-14, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Zabezpieczenie społeczne, Prawo zabezpieczenia społecznego, Jednolity rynek ubezpieczeniowy
Social security system, Social security law, Single market for insurance
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Niniejsza publikacja wyjaśnia koncepcję koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Uwagę zwraca się zarówno na ewolucję koordynacji w długim okresie czasu, jak również na specyficzny charakter rozporządzeń unijnych wobec postanowień umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym. Istotne jest także, że prawo wspólnotowe nie zmienia warunków nabycia prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecznego określonych w ustawodawstwie krajowym. Koordynacja ma zagwarantować zachowanie nabytych praw z zabezpieczenia społecznego oraz praw będących w trakcie nabywania tak, aby osoby które chcą skorzystać ze swobody przemieszczania w ramach Wspólnoty, nie były traktowane gorzej w zakresie zabezpieczenia społecznego niż osoby, które pracowały tylko w jednym państwie członkowskim. (abstrakt oryginalny)

The paper explains the idea of co-ordination of social security schemes in European Union. The attention was paid both to the evolution of co-ordination within a long period of time and to particular character of EC Regulation in comparison to provisions of international agreements on social security. It is also very important that the European Community law doesn't change conditions of acquisition of the right to social security benefits laid down in the national legislation. The co-ordination is supposed to guarantee keeping rights acquired resulting from the social security and rights being in the course of acquisition so that persons which want to make a use of free movement of persons within Community would not be treated worse in the scope of the social security than persons which worked only in one Member State. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bińczycka-Majewska T. (1999), Koorodynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, Zakamycze.
  2. Dzienisiuk D. (2004), Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej - koordynacja świadczeń, Warszawa.
  3. Świątkowski A. (2000), Europejskie prawo socjalne, tom I, II, III, Warszawa.
  4. Uścińska G. (2005a), Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, IPiSS, Warszawa.
  5. Uścińska G. (2005b), Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich, IPiSS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu