BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczyk Helena
Tytuł
Regulacja prawna szczególnych obowiązków członka korpusu służby cywilnej a ograniczenie zasady równego dostępu do służby publicznej
Legal Regulation of Specific Duties of the Members of Civil Service Corpus and the Limitation of the Rule of Equal Access to Public Service
Źródło
Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej / Uniwersytet Śląski, 2002, nr 15, s. 84-110, bibliogr. 67 poz.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Ustawa o służbie cywilnej, Stosunek pracy, Prawo pracy, Przegląd literatury
Public administration, Polish Civil Service Act, Legal employment relation, Labour law, Literature review
Uwagi
summ., res.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania były obowiązki szczególne członków korpusu służby cywilnej (podstawowe, dodatkowe, kwalifikowane, zawarte w ustawie z 18 grudnia 1999 roku o służbie cywilnej, która weszła w życie 1 lipca 2000 roku) oraz ich wpływie na ograniczenie zasady równego dostępu do służby cywilnej. Przeprowadzona analiza regulacji obowiązków szczególnych, dowiodła, że regulacja ta, wpływa na pewne ograniczenia dostępu do służby publicznej, ale jej istnienie jest konieczne ze względu na prawidłowe funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce. Ograniczenia lub utrudnienia w dostępie do służby cywilnej, który tworzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w jednostkach administracji rządowej, są konieczne ze względu na interes publiczny, wiążący się z apolitycznym, bezstronnym i profesjonalnym wykonywaniem pracy w służbie cywilnej i publicznej na rzecz społeczeństwa.

The subject of this study are specific duties included in the civil service act and their influence on limiting the rule of equal access to public service. Among the duties included in article 67 of the civil service act, the duties defined in points 4 and 5 of this regulation are qualified duties, however, the remaining duties are of the additional type. To the remaining qualified duties belong: the duty of observing the time of work, the duty of performing service orders and the duty of abstaining from additional occupations. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-5003
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu