BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzecka Krystyna
Tytuł
Metoda kalkulacji różnicowych w ochronie ziemniaka przed chwastami
Method of Differences Calculation in Potato Protection against Weeds
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 232-235, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja roślinna, Ziemniaki, Środki ochrony roślin, Efektywność ekonomiczna, Zwalczanie chwastów
Crop production, Potatoes, Plant protection measures, Economic efficiency, Weed control
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Celem przeprowadzanych przez autorkę badań, była ocena porównawcza sposobów odchwaszczania ziemniaka, w której uwzględniono koszty i dochody czynności alternatywnych oraz różnice między nimi.

The paper presents the results the effect of weed control methods on the yield of potato tubers, costs protection and profitability the treatments. Mechanical-chemical of potato protection against weeds was profitable. The best economic effect per 1 hectare was obtained for objects mechanical and chemical Plateen 41,5 WG 2 kg per ha and Sencor 70 WG . Improvement of financial result as compared with mechanical weeding, ranged by 2190,6 and 1934,8 zlper hectare. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Golinowska M. 2001: Metody badawcze oceny ekonomicznej efektywności zabiegów ochrony roślin. Progress in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, Vol. 41 (1), 215-222.
  2. Gruczek T. 2001: Efektywne sposoby walki z chwastami i ich wpływ na jakość bulw ziemniaka Biul. IHAR, 217, 221-231.
  3. Harasim A., Pszczółkowski P., Sawicka B. 2004: Możliwość kształtowania efektywności produkcji wczesnego ziemniaka jadalnego poprzez doskonalenie agrotechniki. Annales UMCS, Sec. E, l, 241-249.
  4. Klepacki B., Gołębiewska B. 2002. Opłacalność produkcji ziemniaków jadalnych. [W:]. Produkcja i rynek ziemniaków jadalnych. Praca zb. pod red. J. Chotkowskiego. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 40-48.
  5. Kuśmierz-Gozdalik U. 2003: Opłacalność produkcji ziemniaków jadalnych odmian wczesnych. Wieś Jutra, 6, 18-19.
  6. Mierzejewska W. 1992: Metoda kalkulacji różnicowych w ocenie efektywności zwalczania chwastów. Mat. V Symp. Nauk. "Ekonomika zwalczania chwastów". Wrocław, 48-61.
  7. Mierzejewska W. 1992a: Koszty i kalkulacje w ochronie roślin. Cz. I i II. Ochrona Roślin, nr 8, 11-13, nr 9, 7-11.
  8. Nowacki W. 2005: Stopień chemizacji w technologii uprawy ziemniaka w Polsce. Progress in Plant Protection/ Post. Ochr. Roślin, Vol. 451 (1), 317-324.
  9. Zarzecka K. 2005: Ekonomiczne uzasadnienie stosowania herbicydów w uprawie ziemniaka. Roczniki Naukowe Seria, t. VII, z. l, 295-289.
  10. Zarzecka K., Gąsiorowska B. 2001: Opłacalność zwalczania chwastów w ziemniakach w zależności od doboru herbicydów. Biul. IHAR, 217, 233-241.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu