BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowska Justyna
Tytuł
Czynniki kształtujące rentowność przedsiębiorstwa
Factors Moulding of Firm Profitability
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 236-240, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rentowność przedsiębiorstwa, Efektywność ekonomiczna, Metoda Du Ponta, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
Enterprise profitability, Economic efficiency, Du Point method, Financial analysis of enterprise
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Wolny rynek promuje najlepszych przedsiębiorców/rolników, którzy potrafią efektywniej od konkurencji zarządzać zasobami. Efektywność ekonomiczna staje się tu wyznacznikiem wielu decyzji strategicznych. Efektywność rozumiana jako rezultat podjętych działań opisywana jest relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Wymiernym jej efektem jest niewątpliwie wynik finansowy, z którym wiąże się pojęcie rentowności przedsiębiorstwa. Dodatni wynik finansowy oznacza, że przedsiębiorstwo jest rentowne, a ujemny - deficytowe. Wynik ten jest jednym z najważniejszych mierników sprawności (żywotności) jednostek. Ocenie efektywności działania służy analiza piramidalna. Następnie składniki piramidy można wykorzystać do dalszej analizy wielokryterialnej. W pracy szczególnie zaakcentowana została analiza efektywności zaangażowanego kapitału i aktywów. Celem rozważań było podkreślenie istoty szacowania tych wielkości oraz poszukiwanie sposobów ich zwiększania.

The new version Du Pont model Should be use to calculate economical efficiency analysis. This model show relationship between ROE, ROA and financial leverage. It show the real situation (viability) farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baum R., Wielicki W. 2004: Metoda SWOT jako narzędzie analizy strategicznej przedsiębiorstw agrobiznesu, Wyd. AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, 17-100.
 2. Escalante C.L., Barry P. J. 2002: Business Growth Strategies of Illinois Grain Farms. [W:] Agricultural Finance Review, Vol. 62, Nr. 1, 25-29.
 3. Gołębiowski G., Tłaczała A. 2005: Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym. Difin, Warszawa, 155-187.
 4. Jarka S. 2005: Wykorzystanie analizy Du Ponta do oceny rentowności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe SERiA, Warszawa, 98-101.
 5. Kulawik J. 1995: Wskaźniki finansowe i ich systemy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi. IERiGŻ, Warszawa, 78-85.
 6. Kulawik J. 2004: Problemy finansowe rolnictwa polskiego u progu członkostwa Polski w Unii Europejskiej. [W:] Wieś, rolnictwo i gospodarka żywnościowa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (Red. nauk. A. Kowalski, E. Mazurkiewicz). DrukTur Sp. z o.o., Warszawa, 72-89.
 7. Melvin J., Boehlje M., Dobbins, Gray A. 2004: The Du Pont Profitability Analysis Model: An Application and Evaluation of an E-Learning Tool. Agricultural Finance Review, Vol. 64, Nr 1, 75-89.
 8. Powszechny Spis Rolny, 2002; Woś A. 1993: Strategiczne dylematy rozwoju polskiego rolnictwa. Wieś i rolnictwo na rozdrożu. PAN, IRWiR, Warszawa, 7-19.
 9. Zegar J.S. 2003: Kierowanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym (ekorozwojem). Monografie i Opracowania SGH, Nr 522, 25-42.
 10. Żwirbla A. 2006: Analiza według modelu Du Ponta - zastosowanie praktyczne. [W:] Rachunkowość, Nr 1, 10-16.
 11. www.minrol.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu