BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żuk Józef
Tytuł
Problemy restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw mlecznych w Polsce po uzyskaniu członkostwa w UE
The Problems of Modernization and Restructurization of Dairy Farms in Poland after Access to EU
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 241-246, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Produkcja mleka, Interwencjonizm w rolnictwie
Common Agricultural Policy (CAP), Milk production, Interventionism in agriculture
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Rynek mleka w Polsce należy do najściślej regulowanych i kontrolowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Polska stając się członkiem Wspólnoty, jest poddana takim samym regulacjom, z których najważniejsze jest kwotowanie, ograniczające administracyjnie prawo do produkcji mleka. Biorąc pod uwagę główne założenia WPR, zasadniczym celem prowadzonych rozważań w artykule było sprawdzenie, czy: założenia teoretyczne mają swoje odzwierciedlenie w praktycznej działalności w zakresie systemu kwot mlecznych w Polsce, jako jednego z instrumentów WPR oraz jakie będą skutki wprowadzenia kwotowania produkcji w Polsce?

Organizational effects of the implementation of the Milk Quota System in Poland on the basis of milk farms Poland's accession to the European Union has caused important changes in conditions of functioning agriculture. Currently there are wide range of instruments and mechanisms of intervention of the Common Agricultural Policy which influence the polish agriculture. The thesis cancers the functioning of the Milk Quota System as one of the Common Agricultural Policy's instrument. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Domańska E. 2002: Organizacja rynku mleka i produktów mleczarskich w Unii Europejskiej. FAPA, Warszawa 2002.
  2. Juszczyk S. 2005: Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne opłacalności produkcji mleka w gospodarstwach wyspecjalizowanych. Wyd. SGGW, Warszawa.
  3. Krzyżanowska Z. 2000: Analiza skutków Agendy 2000 na rynku mleka w Polsce. FAPA, Warszawa.^ Malak-Rawlikowska A. 2005: Ekonomiczne i organizacyjne skutki wprowadzenia systemu regulacji produkcji mleka w wybranych krajach UE i w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa.
  4. Parzonko A. 2004: Efektywność gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka. Wyd. SGGW, Warszawa 2004.
  5. Pietrzak M. 2005: Sektor mleczarski w Polsce i u najbliższych sąsiadów po przystąpieniu do Unii Europejskiej. IERiGŻ, Warszawa.
  6. Seremak-Bulge J. 2005: Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005. IERiGŻ, Warszawa.
  7. Tomkiewicz E. 2000: Limitowanie produkcji w ustawodawstwie rolnym Wspólnoty Europejskiej na przykładzie kwot mlecznych. Wyd. SCHOLAR, Warszawa.
  8. Wysokiński M. 2006: Ekonomiczne i organizacyjne skutki wprowadzenia systemu kwot mlecznych w Polsce na przykładzie kilku gospodarstw produkujących mleko. Praca magisterska. SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu