BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Falencikowski Tadeusz, Nogalski Bogdan
Tytuł
Sukces w grupie kapitałowej : oddziaływanie zasobów niematerialnych
The Success in the Capital Group Companies : the Influence of the Intangibles Resources
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 2, s. 287-297, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Grupa kapitałowa, Zasoby niematerialne, Ład korporacyjny, Strategia sukcesu
Capital group, Intangible assets, Corporate governance, Success strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono rozważania na temat roli składników tworzących grupę kapitałową. Dla ich przeprowadzenia sformułowano w opracowaniu hipotezę, że na znamienity wynik działania człowieka, składają się zgodne i korzystne relacje składników współtworzących stan spraw. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na oddziaływanie niematerialnych zasobów. Uważają, że mają one istotny wpływ na sukces w grupie kapitałowej poszczególnych spółek ją tworzących.

The capital group companies is one of the most successful investment management organizations. In this article the authors concentrate on the role of the elements form the capital group. The main scientific interest is put stress on the influence of the intangibles resources. There are the important impact to achieve success in the capital group and the separate companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baysinger B. Hoskisson R.E. (1990), The Composition of Boards of Directors and Strategic Control: Effects on Corporate Strategy, "Academy of Management Review", vol. 15, no 1.
 2. Falencikowski T., Nogalski B. (2004a), Nadzór korporacyjny determinantą swobody decyzyjnej przedsiębiorcy, [w:] Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, S. Rudolf (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Falencikowski T., Nogalski B. (2004b), Ograniczenia prawne swobody decyzyjnej przedsiębiorcy; [w:] Przedsiębiorczość a zarządzanie korporacjami, J. Rokita, W. Grudzewski (red.), Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice.
 4. Falencikowski T., Nogalski B. (2005), Sukces w grupie kapitałowej - uwarunkowania podatkowe i decyzyjne, [w:] Sukces organizacji. Strategie i innowacje, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4.
 5. Jerzemowska M. (2002), Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 6. Koładkiewicz I. (2002), Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 7. Krzyżanowski L. J. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Leksykon politologii (2000), A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Alta 2, Wrocław.
 9. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P. (2002), Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 10. Sydow J. (1985), Organisationsspielraum und Büroautomtion, Walter de Gruyter & Co. Berlin.
 11. Ustawa z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U z 2000 r. Nr 54, poz. 654.
 12. Zalega K. (2000), Spór o pojęcie "corporate governance", "Organizacja i Kierowanie" nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu