BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pomykalska Bożyna
Tytuł
Zasób strategiczny jako aktywa warunkujące sukces przedsiębiorstwa
Strategic Resources as Assets Determining Business Success
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 2, s. 248-256, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Tworzenie wartości, Zarządzanie strategiczne, Rozwój przedsiębiorstwa, Zasoby niematerialne, Pozycja przedsiębiorstwa na rynku, Przewaga konkurencyjna, Kapitał intelektualny, Przegląd literatury
Value creation, Strategic management, Enterprise development, Intangible assets, Business strength, Competitive advantage, Intellectual capital, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono zasób strategiczny jako aktywa warunkujące sukces przedsiębiorstwa, które stanowią o tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Omówiono istotę zasobów i zasobów intelektualnych, ocenę strategicznej pozycji przedsiębiorstwa, uproszczony bilans finansowy oraz istotę oceny porównawczej.

The article concerns the use of strategic resources as assets determining business success measured in terms of shareholders value creation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, 17 (1).
 2. Bismuth A. (2006), Intellectual assets and value creation: Implications for corporate restructuring, Corporate Affairs Division, Directorate for Financial and Enterprise Affairs, OECD, grudzień.
 3. Brigham E. F., Gapeński L.C. (2000), Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Czarny B., Czarny E., Bartkowiak R., Rapacki R. (1998), Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Damodaran A. (2002), Investment valuation. Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, John Wiley & Sons,Inc.,New York.
 6. Godziszewski B. (2001), Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 7. Haberberg A., Rieple A. (2001), The Strategic Management of Organisations, Financial Times, Prentice Hall, New York.
 8. Hadjiloucas T., Winter R. (2005), Reporting the value of acquired intangible assets, Pricewaterhouse Coopers, Globe White Page.
 9. Hamel G., Prahalad C.K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 10. Hout Th., Porter M. E., Rudden E. (2001), Jak wygrywają firmy globalne, [w:] Porter o konkurencji, Porter M.E, PWE, Warszawa.
 11. Karlof B., Lundgren K., Froment M.E. (2001), Benchlearning, JohnWiley &Sons, LTD, New York.
 12. Kauffman S.M. (2006), Ewolucja przyszłego bogactwa, Forum, Świat Nauki, listopad.
 13. Kołaczyk Z. (1997), Rachunkowość finansowa, wyd. II, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 14. Koźmiński A., Piotrowski K. (red.) (1998), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Marciniak S. (2005), Przedmiot i zakres ekonomii, [w:] Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, S. Marciniak (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Nogalski B., Rybicki (2003), Modyfikacje wybranych metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa, s. 577-583, [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, J. Jeżak (red. nauk.), Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź.
 17. Olszewska B. (2001), Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Pomykalska B. (2007), Metody oceny inwestycji rzeczowych, w: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, B. Pomykalska, P. Pomykalski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 21. Stankiewicz M.J. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu