BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos Zbigniew, Kasprzak Jędrzej
Tytuł
Ekobilanse i inna narzędzia wspierające zarządzanie środowiskiem i ich zastosowanie. Cz. 8 - Przydatność ocen ekobilansowych w procesach optymalizacyjnych obiektów technicznych
Źródło
Problemy Jakości, 2008, nr 1, s. 24-28, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Koszty eksploatacji maszyn, Modernizacja maszyn i urządzeń
Machinery and equipment, Costs of exploitation of machines, Modernization of machinery and equipment
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] Więzi między systemami produkcji w zamkniętej i otwartej pętli recyklingu, [2] Procedura realizacji ekobilansu dla złożonych obiektów oceny, [3] Wymagania stawiane maszynom pakującym
Abstrakt
W artykule rozważono zagadnienia dotyczące głównie takich obiektów technicznych, jak maszyny i urządzania. Przedstawiono analizę ich własności środowiskowych. Zaprezentowano wykorzystanie wyników ekobilansu w poprawie oceny obiektu.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Jurek A.L, Środowiskowe charakteryzowanie maszyn i urządzeń, część I - Propozycje metodyczne, część II - Przykład zastosowania, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria MRiT, 2003, nr 56.
 2. Kłos Z., Kasprzak J., Kurczewski P., Approach to LCC of packaging machines, w: Proceedings of 13th Annual SETAC Meeting „Understanding the complexity of environmental issues: a way to sustainability", Hamburg, 28 April-1 May 2003.
 3. Kłos Z., Environmental orientation in technical objects development and operation, Zagadnienienia Eksploatacji Maszyn, 2003, nr 4 (136).
 4. Kłos Z., Kurczewski P., Kasprzak J., Ocena cyklu istnienia (LCA) - idea, związki z zarządzaniem środowiskowym i zastosowanie, Chemik, 2004, nr 6/7.
 5. Kłos Z., Kurczewski P., Strategies to meet the goals of environmental friendly development and operation phase of technical objects, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 2004, vol. 39, z. 1.
 6. Kłos Z., Kurczewski P., European research initiatives in life cycle engineering of technical objects, w: materiały konferencyjne „Inżynieria maszyn. Inżynieria mechaniczna żywności", ATR, Bydgoszcz 2004.
 7. Kubera H., Analityczne problemy interakcji produkt - opakowanie, Opakowanie, 1993, nr 5.
 8. Kurczewski P., Kłos Z., Miejsce metod ekobilansowych w przemyśle opakowaniowym, w: materiały konferencyjne „Inżynieria maszyn. Inżynieria mechaniczna żywności", ATR Bydgoszcz, 2004.
 9. Mejro C., Troszkiewicz J., Wierzbicka B., Energetyka dziś i jutro, WNT, Warszawa 1986.
 10. lO.Merkisz J., Ekologiczne problemy silników spalinowych, t. l, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998.
 11. ll.PN-EN ISO 14042: Zarządzanie środowiskowe. Ocena cyklu życia. Ocena wpływu cyklu życia, Polski Komitet Normalizacyjny, sierpień 2002.
 12. Simmons I.G., Ekologia zasobów naturalnych, PWN, Warszawa 1979.
 13. The State of the World Environment 1972-1982. Report of the Executive Director. United Nations Environment Programme, Nairobi 1982.
 14. Wojciechowski A., Rudnik D., Problemy związane z ponownym użyciem części zamiennych pochodzących z recyklingu samochodów a bezpieczeństwem na drogach, w: materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy recyklingu", Rogów 2002, SGGW, Wydział Inżynierii Produkcji 2002.
 15. Wojciechowski A., Sobczak J., Recykling metali lekkich i kompozytowych na ich osnowie z samochodów wycofanych z eksploatacji, w: materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy recyklingu", Rogów, 2002, SGGW, Wydział Inżynierii Produkcji, 2002.
 16. Wronko B., Kuśmierek J., Płyny do chłodnic, ekologia i recykling, Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji, 2000, nr 78-79.
 17. Żygadlo M., Utylizacja opon w technice w aspekcie ochrony środowiska, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 1995, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu