BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daniłowska Alina
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie zadłużenia gospodarstw rolniczych w Polsce
Regional Differentiation of Farms ' Debt in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 94-97, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Zadłużenie
Agriculture, Arable farm, Indebtedness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest zbadanie regionalnego zróżnicowania zadłużenia gospodarstw rolnych z tytułu kredytów i pożyczek. Względne miary zadłużenia wskazują, że jego poziom w Polsce nie jest wysoki, szczególnie w porównaniu z krajami Unii Europejskiej. (skróc. oryg. streszcz.)

Regional differentiation of farms' debt in Poland The aim of the paper is the analysis of regional differentiation of farms ' debt in Poland. The investigation showed that the debt of the Polish farms increased significantly in the course 1999-2005. The level, of the debt differed between the regions. The highest debt was in region Pomorze and Mazury and region Śląsk and Wielopolska. In the next two regions the level of debt was much smaller. Farmers ' evaluation of cooperation with the cooperative and commercial banks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Daniłowska A. 2001 : Zadłużenie gospodarstw indywidualnych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Prace Naukowe nr 901 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.Wrocław, s..74-80.
  2. Mieszczankowski M. 1983: Rolnictwo w II Rzeczypospolitej. Książka i Wiedza.^ Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2005. 2005: GUS, Warszawa.
  3. Svendsen S. 2003: The Debt Ratio and Risk, Conference Paper 14th Congress of International Farm Management, Perth, Western Australia, August 10-15, 2003.
  4. Szemberg A. 1994: Kredyt rolny i zadłużenie rolnictwa w II Rzeczypospolitej. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy nr 39, lERiGŻ, Warszawa.
  5. Zróżnicowanie regionalne rolnictwa. Opracowanie pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Zegara. 2003: GUS, Warszawa, grudzień.
  6. Bilansowe wyniki finansowe banków dla lat 1999-2005: GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu