BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lizińska Joanna
Tytuł
Relacja aranżera i spółki celowej w transakcjach sekurytyzacji aktywów - poszukiwanie granic firmy
Relations between Originator and Special Purpose Vehicle in Securitization Transactions - Searching for Boundaries of the Firm
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1159, s. 241-248, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Sekurytyzacja aktywów, Aktywa, Wierzytelności
Enterprise finance, Asset securitisation, Assets, Liability
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę transakcji sekurytyzacji aktywów. Opisano rolę aranżera w transakcji sekurytyzacji. Istotnym etapem sekurytyzacji jest oddzielenie części aktywów od firmy - sponsora i przekazanie ich spółce celowej poprzez "prawdziwą sprzedaż". W konsekwencji sekurytyzowane prawa własności lub prawa do czerpania korzyści z wyodrębnionych aktywów staja sie własnością SPV.

An analysis of relations between originator and special purpose vehicle in asset Securitization should not be focused only on formal contracts established in the structure of transaction. SPV should be a bankruptcy-remote third-party entity. The key element of the independence of the SPY is "true sale" of assets without any recourse. It also means that the sponsor should not provide any recourse. Taking such actions, the sponsor realizes his obligations based upon non-formal contracts and confirms that the risk inherent in the securitized assets was not transferred. Then arises a question about the true independence of the SPY, the question about boundaries of the firm.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baker G., Gibbons R., Murphy K., Relational Contracts and the Theory of the Firm, "Quarterly Journal of Economics" 2002, no. 117, s. l.
 2. Elul R., The Economics of Asset Securitization, "Business Review" (Federal Reserve Bank of Philadelphia) Third Quarter 2005.
 3. Fabozzi F.J., Accessing Capital Markets through Securitization, Frank J. Fabozzi Associates, 2001.
 4. Fama E.F., Contract Costs and Financing Decisions, "Journal of Business" 1990, vol. 63, no. 1.
 5. Gorton G., Souleles N.S., Special Purpose Vehicles and Securitization, May 24, 2003, Working Paper, http://fic.wharton.upenn.edu .
 6. Gudkova S., Sekurytyzacja należności kredytowych banków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 7. Higgins EJ., Mason J.R., What is the Value of Recourse to Asset Backed Securities? A Clinical Study of Credit Card Banks, Federal Reserve Bank of Philadelphia, April 2003, Working Paper no. 03-6.
 8. Iacobucci E.M., Winter R.A., Asset Securitization and Asymmetric Information, "The Journal of Legal Studies" January 2005, vol. 34 (1).
 9. Jobst A., Asset Securitisation as a Risk Management and Funding Tool: What Does It Hold In Store For SMEs?, London School of Economics & Political Science (LSE), Financial Markets Group (FMG) (4/29/2005).
 10. Pyka I. (red.), Przesłanki i formy sekurytyzacji aktywów podmiotów gospodarczych, AE, Katowice 2003.
 11. Schwarz S.L., The Alchemy of Asset Securitization, "Stanford Journal of Law, Business & Finance" Fall 1994, vol. 1, no. 1.
 12. Zingales L., In Search of New Fundations, "The Journal of Finance" August 2000, vol. LV, no. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu