BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siedlecki Rafał
Tytuł
Metoda wyznaczania sygnałów ostrzegawczych w przedsiębiorstwie na podstawie pasm strategicznych
Method of Determining Warning Signals Based on Strategic Band
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1159, s. 348-357, wykr., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Planowanie finansowe, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Metody prognozowania
Financial planning, Enterprises financial management, Forecasting methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule do wyznaczenia sygnałów ostrzegawczych wykorzystano finansowy cykl życia firmy z uwzględnieniem odpowiednich danych finansowych, funkcji logistycznej i loglogistycznej do ich prognozy i analizy zmienności oraz stabilności przyrostów. Jednym ze sposobów analizy finansowych sygnałów ostrzegawczych na podstawie cyklu życia przedsiębiorstwa jest analiza stabilności przyrostów i zmienności wybranych parametrów finansowych.

The article presents a method of determining warning signals. The presented proposal of determing the enterprise cycle of life and the model of forecasting the financial difficulties have been tested on financial data of Prokom SA. To determine the trajectory of company development, including the phases of enterprise cycle of life, logistic and log-logistic functions have been selected, as they are not only useful in economy, but also turned out to be useful in case of enterprise. The choice of these functions, based on the logistic growth law, is the result of financial parameters observation and research. It turned out that the functions approximate the enterprise development curve well, though accurate assigning of the analytical form of function describing the enterprise cycle of life, likewise assigning the trend function is a difficult task, due to lack of the universal methods of determining it.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E., Corporate Financial Distress, John Wiley&Sons, New York 1983.
 2. Barczak A., Podstawy ekonometrii, PWE, Warszawa 2003.
 3. Bartosiewicz S., Nowak E., Limnometria, AE, Wrocław 1981.
 4. Berstein J., The Analysis Forecasting of Long-Term Trends, Probus Books, Chicago 1989.
 5. Damodaran A., Estimating Risk Parameters, Stern School of Business, New York 2002.
 6. Grodinsky J., Investments, cz. II, The Roland Press, New York 1953.
 7. Hellwig Z., Siedlecki J., Krzywa loglogistyczna, jej własności i wykorzystanie w prognozowaniu rozwoju procesów spoleczno-gospodarczych, "Prace Naukoznawcze i Prognostyczne" 1989, nr 4.
 8. Pluta W., Planowanie finansowe, PWE, Warszawa 2000.
 9. Siedlecka U., Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce, PWE, Warszawa 1996.
 10. Siedlecki R., Metoda wyznaczania finansowych sygnałów ostrzegawczych w cyklu życia przedsiębiorstwa, AE, Wrocław 2005 (praca doktorska).
 11. Stanisz T., Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa 1986. Theil H., Zasady ekonometrii, PWE, Warszawa 1979.
 12. Thieme J., Zarządzanie na trudne czasy, Raport Conference Bard, Warszawa 2002. Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1980.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu