BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lichtarski Jan
Tytuł
Stosowanie dorobku nauk o zarządzaniu w praktyce gospodarczej w opiniach przedsiębiorców i menedżerów : Kierunki, celowość, skuteczność
Application of the Management Science Achievements in Practice in Entrepreneurs' and Managers' Opinions : Directions, Purposefulness and Effectiveness
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1104, s. 73-85, rys.
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : celowość, skuteczność, efektywność
Słowa kluczowe
Nauki o zarządzaniu, Organizacja i zarządzanie, Teorie zarządzania, Ekonomia stosowana, Badania naukowe
Management sciences, Organisation and management, Management theories, Applied economics, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dorobek nauki o zarządzaniu powinien znajdować szerokie zastosowanie w praktyce gospodarczej. Jednakże, w przekonaniu przedsiębiorców, menedżerów i innych zainteresowanych stron, postulat ten, nie jest spełniony w satysfakcjonujący sposób, co więcej, przenikanie współczesnych koncepcji teorii i zarządzania napotyka wiele przeszkód. Sytuacja ta, skłoniła autora do przeprowadzenia badań, których podstawowym założeniem, było poznanie opinii przedstawicieli różnych środowisk (naukowego, konsultingowego oraz przedsiębiorców i menedżerów) w takich kwestiach jak: aktualny i postulowany zakres działań podejmowanych w przedsiębiorstwach, skierowanych na doskonalenie i modernizowanie zarządzania; źródła cele i motywy działań; towarzyszące im przeszkody i okoliczności sprzyjające; osiągane rezultaty (w szczególności skuteczność wdrożeń).

The paper presents results of the research of entrepreneurs and managers opinions carried out in 80 big companies (corporations) in Poland in the following areas: real and expected range and directions of an organizational activity (including the implementation of the research results in the practice), its motives and barriers. This research includes also some features of the processes and results of changes. In the opinion mentioned above, the range and directions of changes which have take place so far are accepted, from the point of view of their rationality, purposes and effectiveness. Such approach leads to the next changes of the management systems within companies in the range which is similar to the past and current range of the corporate changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu