BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Elżbieta
Tytuł
Procesy globalizacji a marketing międzynarodowy
Źródło
Marketing i Rynek, 2006, nr 10, s. 2-7
Słowa kluczowe
Globalizacja, Marketing międzynarodowy, Konkurencyjność międzynarodowa
Globalization, International marketing, International competitiveness
Abstrakt
W ostatnich latach obserwuje się nasilenie globalizacji i integracji procesów gospodarczych. Wynikają z nich nowe wyzwania dla gospodarki światowej, gospodarek poszczególnych krajów, jak również dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Postępujące procesy globalizacji niosą ze sobą zarówno korzyści, jak i zagrożenia dla dalszego rozwoju, stwarzając konieczność dostosowywania się do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Dają szanse na szybki rozwój, wzrost produkcji, lepszy dostęp do zdywersyfikowanych dóbr konsumpcyjnych oraz ogólny wzrost dobrobytu. Generują również wiele zagrożeń, do których należą niestabilność produkcji i zatrudnienia, powodujące negatywne zjawiska społeczne, a także rozprzestrzenianie się kryzysów i wstrząsów finansowych. Procesy globalizacji potęgują zaangażowanie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, przyczyniając się również do wzmożonego zainteresowania marketingiem międzynarodowym, realizowanym na rynkach całego świata. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. H.G. Adamkiewicz, Produktywność jako czynnik wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w perspektywie integracji z Unią Europejską W: Strategie wzrostu produktywności firmy, pod red. A. Stabryła, AE, Kraków 2000.
 2. Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, pod red. M.K. Nowakowskiego, Key Text, Warszawa 2000, s. 32.
 3. Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, pod red. B. Liberskiej, PWE, Warszawa 2002.
 4. T. Levitt, The Globalization of Markets, "Harvard Business Review" 1983, May.
 5. A. Perry, International versus Domestic Marketing: Four Conceptual Perspectives, "European Journal of Marketing" 1990, No 6.
 6. Ch. Schulte, Logistit, Vahlen Yerlag, Wiesbaden 1999, s. 51.
 7. G. Stonehouse i in., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001.
 8. W. Smid, Marketing pod presją globalizacji, Placet, Warszawa 2002.
 9. V. Terpstra, International Marketing, The Dryden Press, Chicago 1985, s. 4.
 10. P.R. Cateora, International Marketing, Irwin, Homewood, Illinois 1987.
 11. G.S. Yip, Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996, s. 170.
 12. A. Zorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu