BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduga Elżbieta
Tytuł
Funkcje reasekuracji
Reinsurance Functions
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2003, nr 974, t. 1, s. 292-299, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Działalność ubezpieczeniowa, Ryzyko w ubezpieczeniach, Reasekuracja
Insurance activity, Insurance risk, Reinsurance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Reasekuracja jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym. Omówiono funkcje reasekuracji oraz rolę jaką odgrywa ona w gospodarce. Przedstawiono również nowe pojęcie reasekuracji finansowej.

There are two main reinsurance functions to distinguish: technical and financial. The technical function consists in secondary and further dividing of the risk. The financial function of reinsurance is an after-effect of guarantes given to transferrers. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasiński A.: Ubezpieczenia gospodarcze. Poltext, Warszawa 1996.
 2. Ciuman K.: Reasekuracja a rynek ubezpieczeń. Poltext, Warszawa 1996.
 3. Darul K.: Reasekuracja. LAM, Warszawa 1994.
 4. Gawlas C., Mikulski R.: Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 5. Gąsiorkiewicz L.: Finanse przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego. [w:] Podstawy ubezpieczeń t.1 - mechanizmy i funkcje. Red. J. Monkiewicz. Poltext, Warszawa 2000.
 6. Jaworski W., Lisowski J.: Ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej zakładu ubezpieczeń. [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Red. T. Sangowski. Oficyna Wydawnicza Brama. Bydgoszcz - Poznań 2002.
 7. Kowalewska A.: Pojęcie, istota i rodzaje reasekuracji finansowej. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1997 nr 5/6.
 8. Kugacz J.: Rola reasekuracji w zarządzaniu ryzykiem katastroficznym. "Prawo Asekuracyjne" 2002 nr 1.
 9. Monkiewicz J.: Reasekuracja. [w:] Podstawy ubezpieczeń. T.1. - Mechanizmy i funkcje. Red. J. Monkiewicz. Poltext, Warszawa 2000.
 10. Montalbetti E.: Reasekuracja. PWE, Warszawa 1970.
 11. Vademecum pośrednika ubezpieczeniowego. Red. T. Sangowski. Saga Printing, Poznań 1996.
 12. Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. T. l. Red. A. Wąsiewicz. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1994.
 13. Ubezpieczenia życiowe. Red. O. Doan. Poltext, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu