BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Joanna
Tytuł
Czynniki sukcesu menedżerów w opinii słuchaczy szkół zarządzania - badania międzynarodowe
Managerial Success Factors in the Opinion of Management Schools Students - International Research
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1130, s. 89-98, bibliografia 13 poz.
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych
Słowa kluczowe
Menedżer, Efektywność menedżera, Zarządzanie dla sukcesu, Przywództwo, Badania ankietowe
Manager, Efficiency of manager, Management for success, Leadership, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów szkół zarządzania w Berlinie, Pradze, Warszawie, Wrocławiu i Lublinie. Zbadano jak przyszli menedżerowie antycypują własne sukcesy, jak oceniają sukcesy i koszty zawodowych osiągnięć doświadczane przez menedżerów i jakie cechy preferują u przyszłych przywódców.

"Success" is one of the key words in modern world and at the same time it is also one of the most important targets of professional activity. Young people studying and going to become managers believe in success as supreme power and they think that prestige and social position define person's value. Strongly pressed young generation of 20-30 years undertakes challenges making particular calculation of possible profits and necessary costs of the professional activity. They use patterns present in common society of competition and consumption. They are ready to sacrify a lot: value structure, own principles and ideals, they want to be tough, have no bad conscience. They are ready to pay for the success with the free time, health, lack of hobbies, they resign their dreams. Having destructive lifestyle they are afraid to stay outside of the run, they are mobilized, pressed with competition and commitments. Particularly interesting is the fact that in the three countries of research the balance of professional costs and profits looks alike in the eyes of all young people, however different factors influence it.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allport G.W., Osobowość i religia, PAX, Warszawa 1988.
 2. Aronson E., Wilson Т.О., Akert R.M., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 3. Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic, Warszawa 2000.
 4. Dąbrowski K., Trud istnienia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
 5. Handy Ch., Wiek przezwyciężonego rozumu, Bussiness Press, Warszawa 1988.
 6. Kowalik S., Jakość życia psychicznego, [w:] Jakość rozwoju a jakość życia, red. R. Derbis, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2000.
 7. Kozielecki J., Człowiek wielowymiarowy, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.
 8. Maciuszek J., Jakość życia a nieuniknioność ludzkiego cierpienia, [w:] W poszukiwaniu sensu życia, red. A. Bańka, R. Mariański, KUL, Lublin 1994.
 9. Makin P., Cooper С., Сох Ch., Organizacja a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 10. Obuchowski K., Galaktyka potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 11. Raeburn J.M., Rootman I., Quality of Life and Health Promotion, [w:] Quality of Life in Health Promotion and Rehabilitation, eds. R. Renwick, I. Brown i M. Nagler, Sage Publications, London 1996.
 12. Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997.
 13. Zaleski Z., Mesjasz J., Koszty sukcesu w zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 900, AE, Wrocław 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu