BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Morawczyński Rafał (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Stan innowacyjności w Polsce w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej. Porównania i propozycje zmian
Innovation in Poland from the Perspective of EU Accession: Comparisons and Proposals for Change
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 609, s. 91-106, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Innowacyjność gospodarki, Skłonność do innowacji, Nowe technologie, Badania i rozwój (B+R)
Innovative character, Innovation economy, Tendency to innovation, High-tech, Research & Development (R+D)
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W pracy przeanalizowano stan innowacyjności w polskiej gospodarce z punktu widzenia akcesji do UE. Następnie opisano wzrost sektora wysokich technologii, wyjaśniono zakres i metodologię badań, przedstawiono wyniki oraz podjęto podjęto próbę formułowania wniosków. W zakończeniu zaproponowano zmianę i dostosowanie systemu innowacyjnego do wymogów nowoczesnej gospodarki.

The aim of the article is to analyse the state of innovation in the Polish economy from the viewpoint of Poland`s accession to the EU. Innovation indicators of private-sector firms in Poland and the EU are compared. Particular attention is devoted to a comparison of two countries that are in many respects similar - Poland and Spain. From the viewpoint of accession, the fundamental principles of the EU`s pro-innovation policy are discussed. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobiegała-Korona B., Ocena poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 8-9.
 2. Dobiegała-Korona B., Korona M., Innowacje produktowe i technologiczne w polskich przedsiębiorstwach. "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 1.
 3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1994-1996, GUS, Warszawa 1998.
 4. Kalinowski T., Umiński S., Doświadczenia Unii Europejskiej w zakresie polityki proinnowacyjnej, Transformacja gospodarki nr 82, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1996.
 5. Maszek M., Mała i średnia przedsiębiorczość szansą dla rodzimego High Tech, "Boss - Gospodarka. Tygodniowy Przegląd Ekonomiczno-Finansowy" 1999, nr 25.
 6. Matusiak K.B., Innowacyjność - spróchniały filar polskiej gospodarki, "Boss - Gospodarka. Tygodniowy Przegląd Ekonomiczno-Finansowy" 1999, nr 18.
 7. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1999.
 8. Wasilewski L., Kwiatkowski S., Kozłowski J., Nauka i technika dla rozwoju, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 1997.
 9. Wierzbicki A., Integracja Polski ze wspólnotą euroatlantycką wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, "Gospodarka Narodowa" 1998, nr 1.
 10. Wiszniewski W., Czym dysponujemy w sferze B+R, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1998, nr 9.
 11. Wiszniewski W., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Procesy dostosowawcze do polityki innowacyjnej Unii Europejskiej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz". Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu