BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sitko-Lutek Agnieszka
Tytuł
Redukowanie luki kompetencyjnej menedżerów przez procesy organizacyjnego uczenia się
Managers Reference Blank Reduction Through Organizational Learning Processes
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1130, s. 139-146, bibliografia 8 poz.
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych
Słowa kluczowe
Luka kompetencyjna, Menedżer, Efektywność menedżera, Kompetencje kierownicze, Rozwój kompetencji menedżerskich
Competence gap, Manager, Efficiency of manager, Managerial competencies, Manager competencies development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesna kadra kierownicza działa w otoczeniu międzynarodowym i globalnym, a procesy rozwoju i doskonalenia się stały się warunkiem koniecznym do osiągania sukcesu. Zmieniają się wymogi w zakresie kompetencji niezbędnych do skutecznego i efektywnego zarządzania, a luka kompetencyjna nie zawsze jest w pełni uświadamiana przez menedżerów. Jednym ze sposobów radzenia sobie z jej redukowaniem jest wdrożenie omawianego w opracowaniu procesu organizacyjnego uczenia się.

The aim of the paper is to present the role and complexity of the managers' competency gap definition. Managerial competencies are understood in three dimensions: knowledge, skills and attitudes. There ¡s a need to identify and reduce the competency gap in contemporary organizations and one of the most efficient ways is to apply organizational learning processes. The author presents results of her own research concerning there sub-processes of learning: traditional, empirical, and cybernctical.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barlkowiak G., Skuteczny kierownik - model i jego empiryczna weryfikacja, AE, Poznań 2002.
  2. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określaniu kompetencji do zbudowania strategii Placet, Warszawa 2000.
  3. Hejduk I.K, W drodze do przyszłości, [w:] J Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, Orgmasz, Warszawa 2003.
  4. Managing Knowledge, eds. S. Little, P. Quintas, T. Ray, The Open University, Sage Publications, London 2002.
  5. Mikula B-, Modele przedsiębiorstwa przyszłości, [w;] Zarządzanie przedsiębiorstwem XX! wieku, Wybrane koncepcje i metody, red. B. Mikula, A. Ortyl-Pietruszka, A. Potocki, Warszawa 2002.
  6. Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa 2000.
  7. Rokita J., Organizacja ucząca się, AE, Katowice 2003.
  8. Sitko-Lulek A., Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, UMCS, Lublin 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu