BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymanowski Wacław
Tytuł
Zastosowanie metod portfelowych w procesie formułowania strategii marketingowej (na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego)
Use of Portfolio Methods to Formulate Marketing Strategy (on Example of Meat Industry)
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Seria Ekonomia, 2003, z. 7, s. 47-70, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Strategia marketingowa, Strategia przedsiębiorstwa, Metody portfelowe, Model 7-S McKinseya, Macierz BCG (Boston Consulting Group), Analiza strategiczna, Przemysł mięsny
Strategic management, Marketing strategy, Corporation strategies, Portfolio methods, McKinsey 7S Model, Growth-Share Matrix, Strategic analysis, Meat industry
Abstrakt
W artykule omówiono zastosowanie metod portfelowych w procesie budowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Scharakteryzowano następujące metody: Mc Kinseya, Bostońskiej Grupy Konsultingowej (BCG), punktowej oceny atrakcyjności sektora oraz analizę kluczowych czynników sukcesu. Zobrazowano wykorzystanie ww. metod w ocenie możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa mięsnego.

In this article discussed use of portfolio methods in process of building marketing strategy of enterprise. Characterised following methods: McKinsey, Boston Consulting Group, analysis of key success factors. Presented use of above-mentioned methods in evaluation of developing possibilities of meat enterprise. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-3313
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu