BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Jerzy
Tytuł
Instytucje wspomagania innowacji w przedsiębiorstwie
Institutions supporting innovations in enterprises
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 3, s. 34-41
Słowa kluczowe
Instytucje otoczenia biznesu, Innowacyjność przedsiębiorstw, Polityka badawczo-rozwojowa
Business environment institutions, Enterprise innovation, R&D policy
Abstrakt
W artykule omówiono wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych wśród przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw funkcjonujących w byłej Unii Europejskiej (15 państw). Jednym z celów tych badań była ocena wspierania programów innowacyjnych przedsiębiorstw przez określone instytucje lub grupy. Z badań wynika, że kierownicy firm w UE byli najczęściej zadowoleni z pomocy własnego personelu, następnie z pomocy instytucji finansowych, księgowych i banków. Najrzadziej satysfakcję sprawiała pomoc udzielana przez związki zawodowe i instytucje UE. (abstrakt oryginalny)

In the article the author discusser results of empirical research carried out among representatives of enterprise boards functioning in the member states of the former EU. An assessment of support given by certain institutions and groups to innovative efforts of enterprises is one of the chief aims of this paper. The research shows that managers of the examined companies were most satisfied with the support of their own personnel, them with a backup of financial institutions such as accountants or banks. The trade unions or EU institutions offered the least assistance in managers' opinions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Baruk, Azjatycki model rozwoju gospodarczego. Inspiracje dla Polski, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 1997, nr 4.
  2. J. Baruk, Charakterystyka działalności badawczo-rozwojowej, "Problemy Zarządzania" 2004, nr 1, s. 37.
  3. J. Baruk, Czynniki kształtujące silne i słabe strony przedsiębiorstw państw członkowskich UE w zakresie innowacji, "Organizacja i Kierowanie" 2004, nr 3, s. 68.
  4. J. Baruk, Nauka i technika w rozwoju gospodarczym, Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997, s. 107-108.
  5. W. Grudzewski, I. Hejduk, Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001 s. 55.
  6. Innobarometer, European Commission, Directorate General for Enterprise, February 2004, s. 29.
  7. Innobarometer, European Communities, Directorate General for Enterprise, February 2004.
  8. J. Karwowski, Partnerstwo w regionie - modny slogan czy determinanta rozwoju, [w:] Partnerstwo w regionie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, s. 133.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu