BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tuziak Arkadiusz
Tytuł
Administracja publiczna w tworzeniu środowiska proinnowacyjnego
Public administration as a creator of innovation environment
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 3, s. 42-49, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Public administration, Innovations, Small business
Kraj/Region
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstrakt
W artykule przedstawiono skalę i formy aktywności administracji publicznej woj. podkarpackiego na rzecz budowania środowiska innowacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Skupiono się na analizie rzeczywistych i deklarowanych form wsparcia innowacyjności MŚP w regionie. Ukazano również bariery i ograniczenia w zakresie podejmowania działań innowacyjnych przez jednostki administracji samorządowej i rządowej Podkarpacia. (abstrakt oryginalny)

The article presents the scope and forms of public administration activities undertaken to create innovation environment for small and medium enterprises in the Podkarpacie region. The author focuses on real and declared forms of support of innovative behaviours of SMEs in the region. Barriers and restrictions to innovative activities undertaken by self-governments and central administration in the Podkarpacie region are discussed as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bobrecka-Jamro D., Tuziak A., Tuziak B., Jastrzębska W., Informator o wynikach badań postaw i działań administracji samorządowej i rządowej województwa podkarpackiego w zakresie innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.
  2. Grzybowska B., Juchniewicz M., Bariery działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 4, 2005.
  3. Łobocki J., Wpływ samorządu terytorialnego na rozwój instytucji infrastruktury rynku, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy, t. II, Dolata S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1988.
  4. Tuziak B., Tuziak A., Działania samorządu terytorialnego na rzecz tworzenia środowiska innowacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności, Kaleta A., Moszkowicz K., Woźniak L, (red.), Prace Naukowe Nr 1030 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław 2004.
  5. Tuziak A., Tuziak B., Identyfikacja kluczowych kompetencji: przedsiębiorczości i innowacji w układzie lokalnym (region podkarpacki), [w:] Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, Niedzielska E., Perechuda K. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  6. Zarządzanie przedsiębiorstwem w regionie, Kowalczewski W. (red.), Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu