BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hopej Marian
Tytuł
Megawartości przedsiębiorstwa a kultura organizacyjna
Mega-values in the enterprise and the organisational culture
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 3, s. 61-66, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Wartości w biznesie, Wartości niematerialne, Kultura organizacji
Values ​​in business, Intangible asset, Corporate culture
Firma/Organizacja
Volkswagen Motor Polska Sp z o.o.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa wizjonerskie, osiągające w długim okresie ponadprzeciętne wyniki, mają także wspólne megawartości. Są nastawione na postęp, podejmują wielkie wyzwania. Stopień nasycenia megawartościami realizowanych działań wpływa korzystnie na kulturę organizacyjną. Autor zilustrował tę tezę przykładem VW Motor Polska. (abstrakt oryginalny)

Vision-oriented enterprises which are able to generate above average results in the long-term period seem to have common mega-values. They are focused on progress, accept great challenges. The degree of saturation of activities with mega-values favourably influences the organisational culture. The author illustrates this thesis on the example of the VW Motor Polska. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J.C. Collins, J.I. Porras, Wizjonerskie organizacje, Praktyki zarządzania najlepszych firm, SPM Project, 2003.
  2. M. Hopej, Megawartości przedsiębiorstwa a jego innowacyjność, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, J. Skalik (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2004.
  3. M. Hopej, Typologie megawartości przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 12/2005.
  4. R. Kamiński, Spójność kultury organizacyjnej a innowacyjność przedsiębiorstwa, (praca doktorska), 2002.
  5. M. Molasy, Kształtowanie kultury organizacyjnej na przykładzie Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. (praca magisterska), 2004.
  6. E. Schein, Coming to a new awareness of organizational culture, "Sloan Management Review", 1984, nr25.
  7. E. Sternberg, Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  8. A. Zgrzywa-Ziemak, Czynniki kształtujące zdolność uczenia się przedsiębiorstwa, (praca doktorska), 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu