BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorbaniuk Oleg, Białonos Wiktoria
Tytuł
Wymiary postrzegania wizerunku Polski i krajów byłego ZSRR
Dimensions of Perceived Images of Poland and the Countries of the Former Soviet Union
Źródło
Marketing i Rynek, 2007, nr 12, s. 28-34
Słowa kluczowe
Wizerunek państwa, Marketing polityczny, Badanie opinii
Image of the country, Political marketing, Opinion research
Abstrakt
Celem zrealizowanych badań była identyfikacja wymiarów postrzegania krajów postsocjalistycznych i ustalenie ich specyfiki w percepcji Polaków. Badania zostały przeprowadzone w Warszawie, Lublinie i Krakowie na próbie 311 studentów metodą ankiety roznoszonej. Przedmiotem oceny respondentów były Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Azerbejdżan, Gruzja w oparciu o zrewidowaną wersję kwestionariusza do badania wizerunku kraju Martin i Eroglu (1993). Na podstawie badań potwierdzona została wielowymiarowość konstruktu wizerunku kraju. Wyodrębniono 3 wymiary wspólne dla ocenianych krajów: standard życia, ustrój polityczny i rozwój gospodarczy. Zidentyfikowano skupienia krajów o zbliżonym wizerunku oraz przeanalizowano podobieństwa i rozbieżności w subiektywnej percepcji wizerunków krajów względem obiektywnych wskaźników. Z uwagi na walory psychometryczne zrewidowana skala dostosowana do specyfiki polskiej populacji może być stosowana w badaniach nad wizerunkiem kraju. (abstrakt oryginalny)

The goal of the achieved research was identifying the dimensions of perception of post-socialist countries and determining their specifications in the perception of Poles. The research was carried out in Warsaw, Lublin and Cracow on a sample of 311 students. The subjects of the respondents' evaluation were Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Russia, Ukraine, Byelorussia, Kazakhstan, Azerbaijan, and Georgia based on the revised version of the questionnaire for studying the country image by Martin and Eroglu (1993). Based on research, the multi-dimensions of construction of the country's image was confirmed. 3 common dimensions for evaluating the country were isolated: the standard of life, political system and economic development. Similarities and differences in the subjective perception of the country image were analyzed in the aspect of objective indicators. Taking into consideration psychometric values of the revised scale, it was adapted to the specifics of the Polish population and can by applied in research studies on the country image. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Anholt, How does the World See America, "Journal of Advertising Research" 2005, Vol. 28.
  2. M. Fishbein, I. Ajzen, Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research, Addison-Wesley, Reading 1975.
  3. Freedom House. Nations in transit 2007. Democratization from Central Europe to Euroasia, raport z badań 2007, http://www.freedomhouse.org.
  4. A. Legucka, Stosunki z Białorusią i Ukrainąjako element nowej polityki sąsiedzkiej Unii Europejskiej, http://www.uclm.es, 2007.
  5. W. Łukow, Rosja w wielkiej ósemce - ze statusu gościa do rangi przewodniczącego, "Rosja w globalnej polityce" 2006, nr 6, http://www.globalaffairs.pl.
  6. I. Martin, S. Eroglu, Measuring a Multi-Dimensional Construct: Country Image, "Journal of Business Research" 1993, Vol. 28.
  7. G.M. Mort, M.C. Han, Multifaceted Country Image Impact on Behaviour Intentions for Goods: A Study in the APEC Region, Academy of International Business 2000, Phoenix 2000. http://www.digital.re.kr
  8. M. Roth, J. Romeo, Matching Product Category and Country Image Perceptions: A Framework for Managing Country-of-Origin Effects, "Journal of International Business Studies" 1992, No. 3.
  9. M. Taljunaite, Valstybs instituciju ivaizdis ir organizacine elgsena, Vilnius: Saugykla, Wilno 2001.
  10. The World Factbook 2007, CIA: government edition.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu