BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabryelczyk Katarzyna
Tytuł
Spójność polskich funduszy inwestycyjnych z instytucjami wspólnego inwestowania w Unii Europejskiej
Consistency of Investment Fund Market in Poland and European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 91, s. 115-149
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Ryzyko inwestycyjne, Rynki finansowe
Investment funds, Investment risk, Financial markets
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie obszarów spójności rynku polskich funduszy inwestycyjnych z rynkiem instytucji wspólnego inwestowania, funkcjonujących w Unii Europejskiej. Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce jest spójny z rynkiem instytucji wspólnego inwestowania w Unii Europejskiej. Jest to szczególnie istotne w świetle zmian, jakie dokonują się na polskim rynku w związku z akcesją Polski do UE i koniecznością wdrożenia zasad w niej panujących na naszym rynku. (fragment artykułu)

In the paper we concentrate on three aspects of consistency of Polish investment fund market with a European Union market. We consider legal, tax and economic issues. In all aspects we take into account the similarities and the differences between those markets. We underline those which should be removed in order to create in UE a single investment fund market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Chłopecki, Rola banku-powiernika, Przegląd Podatkowy 1994, nr 5, s. 30-31.
 2. A. Chróścicki, Fundusze inwestycyjne i emerytalne. Komentarz, Wydawnictwo ABC, Warszawa 1998, s. 19.
 3. A. Chróścicki, M. Mazur, Fundusze inwestycyjne według przyszłych przepisów, Rzeczpospolita z dnia 02.10.1996, s. 15.
 4. Council Directive of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (OJ L 375, 31.12.1985, s. 3), amended by Directive 2001/107/EC of the European Parliament and of the Council of 21 January 2002 (OJ L 41, 13.2.2002, s. 20).
 5. B. Delbecque, Trends in the European Investment Fund Industry in the Forth Quarter 0/2004 and Results for Full-year 2004, EFAMA, Quarterly Statistical Release, March 2005, no. 20, s. 4.
 6. Directive 2001/107/EC of the European Parliament and of the Council of 21 January 2002 amending Council Directive 85/61 1/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) with a view to regulating management companies and simplified prospectuses (OJL 41 s. 20).
 7. Directive 2001/108/EC of the European Parliament and of the Council of 21 January 2002 amending Council Directive 85/61 I/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) with regard to investments of UCITS (OJL 41 s. 20).
 8. Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 January 2002 (OIL41, 13.2.2002, s. 35), art. 1.2.
 9. M. Dyl, Status banku-powiernika a pozycja depozytariusza, Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Wyjaśnieniach 1998, nr 2, s. 6-14.
 10. FEFSI Fact Book 2003. Trends in European Investment Funds, FETSI, Brussels 2003, s. 41.
 11. K. Gabryelczyk, Rozwój rynku polskich funduszy -inwestycyjnych po wstąpieniu do Unii Europejskiej, w: Bankowość, finanse, ubezpieczenia i rynki kapitałowe w dobie integrującej się Europy. Rynki kapitałowe, red. W. Bień, Monografie i Opracowania Naukowe, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005, s. 139.
 12. J. Głowacka, Ustawa o funduszach inwestycyjnych a Dyrektywa UE o instytucjach zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1999, z. 2, s. 341, 345, 355.
 13. J. Grabowski, Publiczny obrót papierami wartościowymi. Ustrój prawny i procedury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 188.
 14. Kodeks Dobrych Obyczajów przy Prezentacji Wyników oraz Klasyfikacji Funduszy Inwestycyjnych, IZFiA, www.izfa.pl.
 15. A. Kostrz-Kostecka, Ustawa o funduszach inwestycyjnych, Rzeczpospolita z dnia 27.08.1996, s. 7.
 16. M. Laux, Zur Umsetzung der Richtlinie zur Harmonisierung des europäischen Investmentrechts in das deutsche, Wertpapier - Mitteilungen 1990, s. 1093.
 17. M. Łukaszewski, Polska areną konkurencji, Nasz Rynek Kapitałowy 2004, nr 7 s. 12.
 18. Nowe regulacje rynku kapitałowego - najważniejsze zmiany i ich konsekwencje dla uczestników rynku, KPWiG, Warszawa 2005, s. 22.
 19. O obowiązkach w zakresie przechowywania aktywów funduszu traktuje art. 51 ust. l i 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych.
 20. Overview of Key Developments in the European Fund Industry. Report Year - End 1999, FEFSI, April 2000, s. 3; www.fefsi.org.
 21. Pact Hook 2004. Trends m European investment funds, FEFSI, Brüssel 2004, s. 7.
 22. W. Pochmara, A. Zapała, Prawa uczestników/ funduszu inwestycyjnego i sposób ich realizacji, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa 2003, s. 18.
 23. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, art. 89, ust. 1, art. 111-113.
 24. Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane problemy, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 162.
 25. Taxation of UCITS. The Principles, FEFSI Survey, Bruxelles 2003, s. 4-52.
 26. J.K. Thomphon, S.M. Choi, Governance Systems for Collective Investment Schemes in OECD Countries, Financial Affairs Division, Occasional Paper 2001, no. 1, s. 14.
 27. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, art. 15.
 28. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, art. 35 ust. 3.
 29. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, art. 50.
 30. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. nr 146, poz. 1546.
 31. K. Sas Kulczycka, D. Choryło, J. Król, Z. Lasota, Instytucje wspólnego inwestowana w Polsce. Fundusze inwestycyjne i emerytalne, WIG Press, Warszawa 1998, s. 20-21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu