BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
Tytuł
Ocena realizacji kryteriów konwergencji przez nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej
Evaluation of Realization of Convergence Criteria by New European Union Member States
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 91, s. 9-30
Słowa kluczowe
Wskaźnik zadłużenia, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Wskaźniki konwergencji, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Państwa członkowskie
Debt ratio, Economic and political integration of Europe, Convergence indicators, Economic and Monetary Union (EMU), Member states
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Za cel artykułu postawiono prześledzenie stopnia spełnienia kryteriów konwergencji przez nowe państwa członkowskie z Europy Wschodniej i Centralnej. Biorąc pod uwagę ewentualną perspektywę wejścia tych państw do Unii Gospodarczo-Walutowej i różnorodność scenariuszy przystąpienia do strefy euro, przedstawiono ewolucję spełnienia kryteriów konwergencji w latach poprzedzających akcesję do Unii Europejskiej. Wskazano na różnorodność punktów startu poszczególnych państw w rozszerzonej UE. Z niniejszych rozważań wyłączono Maltę i Cypr z racji odmienności ich warunków gospodarowania od państw Europy Centralnej i Wschodniej w procesach przygotowawczych do członkostwa, jak również z uwagi na inny stopień zaawansowania gospodarki rynkowej w tych państwach.

The paper is concentrated on comparing the level of satisfying the convergence criteria by Central and Eastern European countries before joining the European Union. The author analyzes the changes of the inflation, deficit and public debt ratios as well as long-term interest rates in those countries in 1996-2003. Simultaneously, she indicates the level of fulfilling the convergence criteria in the year of accession (2004), showing the consequences of the accession and different results of realizing the criteria. The existing barriers hampering realization of nominal criteria, especially as far as the budget situation of new EU members is concerned are also pointed out. The author concludes about the necessity of realizing the real convergence and deepening the integration o1 financial markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Beck, EMU Enlargement no Big Bang, EU Monitor, Deutsche Bank Research, April 2, 2004, s. 9.
 2. Bond Markets and Long-Term Interest Rates in Non-Euro Area Member States of the European Union and in Accession Countries, European Central Bank, November 2004.
 3. The City's Importance to the EU Economy 2005, Centre for Economics and Business Research (CEBR), February 2005.
 4. http://www.euractiv.com/Article?tcmuri=tcm:29-129655- 16&type=Overview.
 5. L. Oręziak, Euro nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 42-44.
 6. L. Oręziak, Euro. Nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 76.
 7. Raport o konwergencji. Wprowadzenie i streszczenie, EBC, Frankfurt a.M. 2004, s. 17, 18, 21.
 8. H. Remsperger, Comments on the Enlargement of the EU and EMU, Deutsche Bundesbank, External Communication at Johannes Gutenberg University in Mainz, 6.07.2005; www.bundesbank.de.
 9. Securities Dealing, City Bussines Series, International Financial Services London (IFSL), July 2005.
 10. A. Słojewska, Bez pośpiechu z euro, Rzeczpospolita z dnia 14.09.2005.
 11. D. Sobczyński, Euro. Historia, praktyka, instytucje, KIK, Warszawa 2002, s.38-39.
 12. Traktat o Unii Europejskiej, art. 109J.
 13. Treaty on European Union, ECSC-EEC-EAEC, Brussels, Luxembourg 1992, art. 121.
 14. J. Żabińska, Finanse publiczne a stabilność euro, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2000, s. 47.
 15. J. Żabińska, Realizacja kryteriów konwergencji warunkiem uczestnictwa Polski w strefie euro, w: Polska w strefie euro, red. B. Kubska-Maciejewicz, A. Stępniak, WSB, Poznań 2005, s. 61.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu