BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwińska Magdalena
Tytuł
Implikacje polityki konkurencji Unii Europejskiej dla nowych państw członkowskich - przykład Polski
Competition Policy of the European Union From The Perspective of New Member States - Case of Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 91, s. 58-70
Słowa kluczowe
Polityka konkurencji, Prawo konkurencji, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Competition policy, Competition law, Combating unfair competition
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono istotę i zakres polityki konkurencji Unii Europejskiej. Przybliżono politykę konkurencji Unii Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich. Omówiono dostosowywanie krajowych przepisów konkurencji do zasad unijnych.

The last enlargement of the European Union when Poland became a Member State came together with the implementation of the biggest reform of the competition policy of the EU. Member States at last got broader legitimacy to influence the common policy and their involvement in those matters is very vital. It is the case due to the most important aims of the reform of the competition policy of the EU which was its decentralization and increasing the role and competences of national institutions dealing with the protection of the market competition. So, accession of Poland to the European Union and taking over the acquis communautaire does not mean an utter transfer of competences in the area of competition from Member State government to the EU institutions. In contrary, it means enhencing the scope of competences of national institutions, because behalf of the current duty to guard the national competition law, it is an obligation of those institutions to be active and directly involved in the implementation of the competition policy and law of the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ABC Unii Europejskiej. Polityka konkurencji Unii Europejskiej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, kwiecień 2003, www.europa.delpol.pl.
 2. A. Albors-Llorens, EC Competition Law and Policy, Willan Publishing, 2002.
 3. M. Cini, L. McGowan, Competition Policy in the European Union, Macmillan Press Ltd., New York 1998, s. 38-41, 135, 158, 186-189.
 4. Dokumenty europejskie, t. III, Wydawnictwo „Morpol", Lublin 1999, s. 155. .
 5. C.D. Ehlermann, The Modernization of EC Antitrust Policy: A Legal and Cultural Revolution, Common Market Law Review vol. 37, 2000, s. 537-590.
 6. http://europa.eu.int/comm/competition/index.en.html.
 7. Konkurencja, red. Z. Brodecki, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 112-114, 261-269.
 8. D. Lasok, Zarys prawa Unii Europejskiej, cz. ü: Prawo gospodarcze, TNOiK, Toruń 1998, s. 253-254.
 9. Obwieszczenie o współpracy, Dz.Urz. 1993, C 39, s. 6.
 10. Polska w Unii Europejskiej. Nasze warunki członkostwa. Biuro ds. Referendum Europejskiego KPRM, Warszawa 2003, s. 23.
 11. Polska w Unii Europejskiej, t. II, red. E. Kawecka-Wyrzykowska i E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004, s. 198.
 12. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, red. M.A. Dausses, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 755-757, 827-865.
 13. Rozporządzenie Rady nr 4064/89 z dnia 21.12.1989 r. w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, Dz.Urz. 1989, L 395 z poprawkami naniesionymi przez rozporządzenie Rady nr 1310/97 z dnia 30.06.1997 r., Dz.Urz. WE 1997, L 180.
 14. Rozporządzenie Rady nr 139/2004 z dnia 20.01.2004 r. o kontroli fuzji przedsiębiorstw, Dz.Urz. WE 2004, L 24, s. 1.
 15. T. Skoczny, Podstawy i zakres wspólnotowego prawa konkurencji, w: Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003.
 16. Strony internetowe Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta: http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konkurencji/kompetencje_prezesa_uokik_w_zakr/.
 17. M. Sudoł, Dochodzenie przed sądami krajowymi praw wynikających z naruszenia wspólnotowych reguł konkurencji, Kwartalnik Prawa Publicznego 2001, nr 4.
 18. Traktat o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej, Dokumenty europejskie, t. IV, red. M. Baranowska, Verba, Lublin 2003.
 19. J.S. Venit, Brave New World: The Modernization and Decentralization of Enforcement under Articles 81 and 82 of the EC Treaty, Common Market Law Review vol. 40, 2003, s. 545-580.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu