BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sapała-Gazda Magdalena
Tytuł
Pierwsze doświadczenia wdrażania funduszy strukturalnych w nowych państwach członkowskich
First Experience of Structural Funds Implementation in the New Member States
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 91, s. 71-93
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Pomoc regionalna UE, Polityka regionalna, Obszary problemowe
Structural funds, EU regional aid, Regional policy, Problem areas
Uwagi
summ.
Abstrakt
Prezentowany artykuł ma charakter przeglądowy i dotyczy pierwszych doświadczeń nowych państw członkowskich w zarządzaniu funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej. Opracowanie to ma na celu przedstawienie głównych informacji z pierwszych raportów okresowych wdrażania środków strukturalnych w nowych państwach członkowskich oraz wyodrębnienie pojawiających się obszarów problemowych. Szczegółowo przedstawiono dane, dotyczące implementacji funduszy w Estonii, Czechach, Polsce oraz na Litwie, Łotwie i Węgrzech, a więc w państwach, które w omawianej grupie mają do dyspozycji największą część środków. (fragment artykułu)

The aim of this paper is to review the first experience of the New Member States from the ongoing process of implementation of structural funds. The data presented here encompasses implementation of funds from January 2004 to March 2005 in six countries: Estonia, Hungary, Lithuania, Latvia, Czech Republic and Poland. The article consists of two parts. First, there are presented some facts and figures describing the value and type of applications for assistance in relation to allocations for 2004-2006. Second, the main successes, problems and bottlenecks of the process are discussed. In the pre-accession period there were many doubts and concerns about absorption capacity and organisational issues in the New Member States. There were discussions, warnings and predictions of huge difficulties with proper and effective implementation of the funds. The experience of the first year of implementation seems to be promising, and yet it showed some trouble areas in the process. Among the necessary improvements there should be mentioned: simplification of procedures, increase of effectiveness of institutional and administrative structures, support for applicants in order to produce more innovative and high quality projects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Bielecki, Przyspieszcie, bo stracicie miliardy, Rzeczpospolita 2003, nr 234, s. B l.
  2. E. Bieńkowska, Pierwszy okres wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie śląskim, Wspólnoty Europejskie 2005, nr 7/8.
  3. Fundusze pomocowe Unii Europejskiej w Polsce - doświadczenia i perspektywy, red. M. Sapała-Gazda, Wydawnictwo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
  4. M. Grewiński, Rok doświadczeń Europejskiego Funduszu Społecznego - od szlachetnych idei do trudnej praktyki, Wspólnoty Europejskie 2005, nr 7/8.
  5. A. Horvat, Absorption Problems in the EU Structural Funds (www.gov.si/umar/conference/2004/program.html).
  6. J. Hughes, G. Sasse, C. Gordon, The Regional Deficit in Eastward Enlargement of the European Union: Top Down Policies and Bottom up Reactions, ESRC Working Paper 29/01 "One Europe or several?"
  7. K. Lammers, Can Eastern Europe Catch-up without Structural Funds?, Intereconomics, September/October 2002, s. 230.
  8. I. McMaster, J. Bachtler, Implementing Structural Funds in the New Member States: Ten Policy Challenges, European Week of Regions and Cities, Bruksela 11-13 października 2005.
  9. M. Słodowa-Hełpa, Absorpcja funduszy UE. Nieprzewidziane scenariusze, nadzieje, dylematy i obawy, Wspólnoty Europejskie 2005, nr 4, s. 13-21.
  10. www.funduszestrukturalne.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu