BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musiałkowska Ida
Tytuł
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego a wrażliwość cykliczna regionów Unii Europejskiej
Interrelations of Level of Economic Development and Cyclical Sensitivity of the European Union Regions
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 91, s. 31-57
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy regionów, Rozwój gospodarczy, Cykl koniunkturalny, Wahania koniunkturalne, Polityka regionalna, Państwa członkowskie
Economic development of regions, Economic development, Business cycles, Business fluctuations, Regional policy, Member states
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zależność pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego regionów UE15 a ich wrażliwością cykliczną. Analiza wrażliwości wpisuje się w rozważania dotyczące problemów konwergencji gospodarczej oraz synchronizacji regionalnych cykli koniunkturalnych. Zróżnicowanie rozwoju oraz struktury gospodarczej powoduje odmienne reakcje w różnych fazach koniunktury. Zakłóca to efektywność funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Problem jest tym istotniejszy, gdy państwa członkowskie tracą możliwość wpływania na politykę gospodarczą poprzez instrument, jakim jest polityka monetarna. Polityka ta, kierowana ze szczebla europejskiego, nie uwzględnia zróżnicowanego poziomu rozwoju gospodarczego wszystkich regionów. Dlatego też istotnym problemem badawczym są wspomniane zagadnienia konwergencji, a także określenie wrażliwości cyklicznej regionów UE i sprawdzenie, które regiony reagują silniej, a które słabiej na zakłócenia gospodarcze. (fragment artykułu)

The article refers to the relations between the level of economic development of the regions of the EU-15 and its business cycle sensitivity. Differentiation of economic structure and development level cause different reactions in regions during upswing or downswing phase. This may interfere the EMU functioning. The problem seems to be more important in the situation when the EU Member States lose the instrument of monetary policy, which enables shaping economic policy of a particular country. The policy pursued at the central -European - level does not take into account regional development. That is the reason to concentrate on the issues of convergence and regional business cycles sensitivity. In the literature one says that better developed regions are less sensitive than those less developed. We try to verify such a hypothesis in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Barrios, J.J. de Lucia, Economic Integration and Regional Business Cycles, FEDEA, 2001, www.fedea.es.
 2. S. Barrios, J.J. de Lucia, Economie Integration. Commuée of Regions Recommendation, 1996, www.cor.eu.int.
 3. C. Clare, The Conditions of Economic Progress, London 1957.
 4. R. Domański, Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002,8.113-114.
 5. Eurostat, Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of the Regions of the EU, European Commission, Brussels, 1998.
 6. First and Second Periodic Report on the Social and Economic Cohesion, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1996, 2001.
 7. K. Gawlikowska-Hueckel, Procesy rozwoju regionalnego w UE. Konwergencja czy polaryzacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 257.
 8. L. Klaassen, L. van den Berg, Spatial Cycles, Aldershot, Brookfield 1987.
 9. A. Kukliński, Rozszerzenie Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowej i Wschodniej - perspektywa roku 2010, Kwartalnik Studiów Regionalnych 1997, nr 2, http://www.ce.uw.edu.pl/wydawnictwo/Kwart_2_1997/Kuklinski.pdf.
 10. A. Lipowski, Struktura gospodarki transformującej się Polski 1990-1998 i projekcja do roku 2010, Warszawa 2000.
 11. C. Mastromarco, U. Woitek, Regional Business Cycles in Italy, 2002, www.udcl.gla.ac.uk
 12. I. Musiałkowska, Regionalne cykle koniunkturalne w Unii Europejskiej (praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005).
 13. I. Musiałkowska, Związki poziomu edukacji i bezrobocia w państwach Unii Europejskiej. Przykład Hiszpanii (praca magisterska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999).
 14. Regions: Statistical Yearbook 2003, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2003, s. 83.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu